Ny logik hos Morningstars hållbarhetsbetyg

8 november lanseras den nya versionen av fondernas hållbarhetsbetyg, som är baserade på hur stor risk företagen tar att råka ut för skandaler. Innehav fram till 30 september ligger till grund för Morningstars fondbetyg 1 till 5 glober.

Jonas Lindmark 2019-11-07 | 16:33

Fokus i intresset att spara hållbart har länge varit att hitta fonder som äger aktier i de mest hållbara företagen. Men återkommande är att investerarna vill undvika risker. Därför är det viktigt att undvika de individuella företag som tar störst risker att orsaka skandaler, snarare än att generellt undvika branscher som är politiskt känsliga, till exempel tillverkare av vapen, tobak och alkohol.

 

Detta gör att vi nu uppdaterar reglerna för vilket hållbarhetsbetyg Morningstar ger fonder. Den avgörande skillnaden jämfört med tidigare är att Sustainalytics, som gör den underliggande ESG-analysen av enskilda börsföretag, har skapat en ny gradering av hållbarhetsrisk med samma betygskala för alla typer av företag.

 

Undviker branscher

 

Tidigare har hållbarhetsbetygen haft perspektivet "bäst i klassen", och det avgörande för att få höga betyg har varit att välja bra företag i varje bransch, inte att undvika branscher där ESG-problemen är stora. Fördelen med ett branschneutralt perspektiv är att det gynnar förvaltare som fokuserar på att analysera enskilda företag och väljer köpvärda aktier oavsett bransch. Nackdelen är att hållbarhetsbetygen sämre speglar hur mycket risk fonderna ger.

 

Både IT-företaget Microsoft och oljebolaget Royal Dutch Shell är till exempel bland de bästa i sina branscher, så med de nuvarande reglerna för hållbarhetsbetyg har företagens aktier samma positiva effekt på fonders hållbarhetsvärde. Men Sustainalytics nya fokus på jämförbar risk visar att Microsoft ger mindre än hälften så stor risk att problem inom ESG ger oväntade finansiella kostnader.

 

5 glober till 10%

 

Våra hållbarhetsbetyg kommer att fortsätta vara mellan 1 och 5 glober. Fortfarande kommer de också att sättas relativt andra i samma globala fondkategori. Det betyder till exempel att bara 10 procent av Europafonderna kan få 5 glober, trots att de generellt har lättare att hitta hållbara företag att investera i eftersom kvaliteten är högre här än i resten av världen.

 

Fast ändringen av riskanalysen gör ändå att många fonder kommer att få ändrade betyg. Dessutom kommer andra nyckeltal som Morningstar levererar för att beskriva fondernas hållbarhet att påverkas. Den nya informationen börjar fredag 8 november visas i faktabladet för de individuella fonderna, baserat på innehaven under tolv månader fram till 30 september. 5 december planerar vi att lansera möjligheten att filtrera i fondsökningen baserat på globerna.


Xhållbarhet

NYCKELORD

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. 

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies