Coronaviruset ger liten långsiktig BNP-effekt

11 mars klassade WHO coronaviruset som en pandemi. Enligt Morningstars analytiker är det troligaste scenariot 8 miljoner döda globalt och halverad ekonomisk tillväxt 2020. Men på lång sikt sänks globalt BNP troligen bara 0,2 procent, vilket talar för att aktiemarknadens reaktion är överdriven.

Karen Andersen, CFA 2020-03-12 | 9:07
Facebook Twitter LinkedIn

Antalet infekterade som fått Covid-19 av coronaviruset stiger snabbt, vilket givit ett brant börsras de senaste veckorna och oro för en global ekonomisk recession. För att mildra effekterna har den amerikanska centralbanken Fed sänkte 3 mars sin styrränta med 0,5 procentenheter och president Donald Trump har godkänt motåtgärder för 8,3 miljarder dollar.

 

Morningstars aktieanalytiker Karen Andersen och Preston Caldwell har räknat på coronavirusets effekter på den globala ekonomin i tre scenarier. I det optimistiska scenariot (25% chans) kommer bara en tiondel av världens befolkning att bli smittad och 0,1 procent av de smittade dör av Covid-19, motsvarande 800.000 människor. Effekten på världens BNP i år blir då bara en minskning med 0,1 procent.

 

Det mest troliga scenariot (60%), baserat på den forskning som finns om virussjukdomar, är att dödligheten blir kring 0,5 procent och att 20 procent av mänskligheten smittas, vilket summerar till 8 miljoner döda globalt. Prognosen för ekonomin är då att BNP-tillväxten under 2020 halveras, främst därför att konsumenterna blir mer försiktiga, men att när bromsmediciner och vaccin ger effekt så sker en snabb återhämtning och långsiktigt sänks globalt BNP bara 0,2 procent. Detta är allt annat lika effekten som pandemin borde ha på värderingen av den global aktiemarknaden.

 

Det negativa scenariot (15% risk) spår att pandemin kostar 5 procent av BNP under 2020, som en reaktion på att 30 procent av mänskligheten smittas och att 0,8 procent av dessa dör (18 miljoner). För Sverige skulle det innebära cirka 3 miljoner smittade och 24.000 döda. Men även i detta scenario kommer vaccin och sjukvård att återställa normal ekonomisk aktivitet och den permanenta effekten blir 0,6 procent lägre global BNP.

 

Läs hela rapporten här: "Morningstar's View: The Impact of Coronavirus on the Economy"

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Karen Andersen, CFA  Karen Andersen, CFA, is a senior stock analyst with Morningstar.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings