Covid-19 sänker kronan, vilket höjer globalfonderna

Under de första två veckorna av coronakrisen stärktes svenska kronan något. Den här veckan har USA-dollarn stigit 7 procent, vilket kompenserar att utländska aktiekurser fortsatt ned. Se upp när kronan stärks igen.

Jonas Lindmark 2020-03-20 | 16:16
Facebook Twitter LinkedIn

USA-dollarn började den här veckan på 9,64 kronor men steg igår till 10,33, en uppgång med 7 procent. Euro har samtidigt på tre dagar stigit från 10:80 till 11:23, plus 4 procent.

Effekten av det, allt annat lika, är att aktier noterade i dessa valutor har blivit 7 respektive 4 procent mer värda. De flesta aktiekurser runt om i världen har dock fortsatt ned under veckan, men netto är effekten ändå att en svagare krona höjer värdet på globalfonderna.

Dollarn 28 procent starkare

Effekten är betydligt större i ett längre perspektiv. För ett år sedan kostade en dollar 9:22 kronor. För två år sedan kostade den bara 8:04 och uppgången sedan dess är 28 procent. Detta betyder att svenska investerare som räknat marknadsvärdet på sitt sparkapital i kronor upplever en betydligt bättre avkastning jämfört med för ett och två år sedan, medan amerikanska investerare och andra runt om i världen som har bokföring i USA-dollar upplever en större nedgång. Effekten är att världsindex räknat i dollar har fallit drygt 20 procent jämfört med för två år sedan, medan världsindex i kronor fortfarande är svagt positivt. Detta har stor psykologiskt betydelse.

Tidigare har experterna ofta påstått att den svagare svenska kronan beror på att Riksbanken höll kvar vid en negativ styrränta så länge. Den senaste veckan är det istället den amerikanska centralbanken Fed som drastiskt sänkt USA-räntorna. Men nu verkar det som att det klassiska mönstret upprepas: placerare söker sig till dollarn under kriser, och bjuder upp valutakursen.

Se upp när kronan stärks

Fast någon gång framöver kommer de finansiella marknaderna lugna ned sig. Och då verkar det rimligt att svenska kronan, precis som många gånger förr, kommer att återhämta sig. Allt annat lika betyder en starkare svensk krona att utländska värdepapper blir mindre värda räknat i svenska kronor. Svenska fondsparare kommer i så fall att istället uppleva en sämre värdeutveckling hos utlandsfonder, jämfört med placerare som har ett dollarperspektiv.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings