6 svenska bland de 100 största fondföretagen i Europa

Det är stora skillnader i kvalitet och förvaltningsresultat bland de hundra största fondförvaltarna i Europa, visar Morningstar rapport ”Fund Family 100”. Sex av de största svenska bankerna och försäkringsbolagen granskas.

Nordic Info Team 2020-06-04 | 17:29
Facebook Twitter LinkedIn

Nu offentliggör vi den tredje upplagan av ”Fund Family 100” i Europa. När Morningstar utvärderar fondföretag försöker vi särskilja mellan företag som maximerar sin egen kortsiktiga lönsamhet och de som eftersträvar en långsiktig förtroendefull med investerarna. Vår erfarenhet visar att kapitalförvaltare som strävar efter att ha samma målsättning som sina kunder och fondsparare lyckas bättre långsiktigt.

Fokus I granskningen är på hur hög andel av fondföretagens fonder som har fått Guld, Silver eller Brons i framåtblickande fondbetyg av Morningstars fondanalytiker (Analyst Rating). Dessa fondbetyg ges dock främst till aktiefonder som säljs över hela Europa och är registrerade i Luxemburg eller Storbritannien. Svenskregistrerade fonder får inte Analyst Rating.

Rapporten jämför också hur länge de individer som förvalt fonderna i snitt har haft sitt jobb, eftersom detta har visat sig vara ett bra mått på hur hög kvalitet företagets kapitalförvaltning håller. Ett annat intressant mått i jämförelsen är ”success ratio”, som är andelen fonder som överlevt och utvecklats bättre än sitt kategorisnitt. Dessutom beräknas genomsnittligt hållbarhetsbetyg.

6 svenska

Med i utvärderingen är sex ”svenska” fondföretag och störst av dem är Nordea (plats 7 i Europa). Tabellen nedan ger en sammanfattning av resultaten:

Svenska fondföretag bland de 100 största i Europa
Plats Namn Förvaltn
mdr euro
Individ ansvar
snitt år
% andel
indexfonder
% andel hög
hållbarhet
7 Nordea 173 7.5 1.8 24
21 Swedbank 98 5.2 7.6 45
36 Handelsbanken 70 3.5 26.1 50
45 SEB 56 5.8 14.9 30
91 SPP 21 6.5 42.1 71
97 Länsförsäkringar 19 2.8 33.8 58

Med undantag av Nordea och Swedbank har de svenska fondföretagen en hög andel indexfonder och alla sex har en hög andel fonder med hållbarhetsbetyg över snittet (4 och 5 glober). Däremot är det bara Nordea och SPP som har hög genomsnittlig tid med samma individ som förvaltar deras fonder. Alla utom Swedbank har dessutom bättre ”success ratio” än snittet bland de 100 fondföretagen Totalt sett är det SPP som har bäst nyckeltal i jämförelsen av de sex svenska.

Men notera att det bara är Nordea av de sex svenska fondföretagen som har fonder med ”Analyst Rating”, vilket gör att det mest avgörande underlaget i jämförelsen saknas.

Hela rapporten "Fund Family 100" finns att ladda ned gratis

Hämta rapporten

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings