De aktiva fondspararna ändrade sig

Nordic Info Team 2020-08-07 | 18:11
Facebook Twitter LinkedIn

De sparare som flydde USA-fonder och företagsobligationer under mars var snabba att sätta in en stor del av pengarna igen. 38 miljarder netto återvände till fonder under andra kvartalet, särskilt via ISK och nätmäklare.

Under andra kvartalet återvände därmed nästan hälften av de 90 miljarder kronor netto som svenska fondsparare tog ut under första kvartalet. De kategorier sparare som tog ut störst andel av sitt sparande under första kvartalet – ISK och förvaltarregistrerade – var även de som satte in mest under andra kvartalet, visar kvartalsstatistiken från Fondbolagens Förening. Nätmäklare som Avanza och Nordnet står för en stor del av det kortsiktiga flödet.

Per sista juni var PPM-sparanden den största delen av den totala fondförmögenheten, drygt 29 procent. Fondsparande via investeringssparkonto (ISK) utgjorde 8,5 procent av fondförmögenheten och är därmed nästan lika stort som det sammanlagda värdet av hushållens fondandelar som ägs direkt hos fondbolagen (9,6 procent). Men hushållen fortsatte den långvariga trenden att sälja gammalt direktägt sparande, netto var minskningen 23 miljarder under första halvåret (5% av det direktäga sparandet).

Källa: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings