Sustainability Atlas: Europeiska fastlandet visar vägen, USA klarar CO2-värdena bra

Studien rankar ESG-profilen för länders börser och bedömer deras koldioxidrisknivåer. Nederländerna, Frankrike och Finland drar ifrån. Storbritannien finns i den andra kvintilen tack vare storföretag som Diageo och Vodafone. USA klarar koldioxidvärdena bra

Valerio Baselli 2021-04-22 | 10:35
Facebook Twitter LinkedIn

morningstar sustainability atlas map

För ett år sedan ledde coronaviruspandemins utbrott till ett av de sämsta kvartalen i finansmarknadernas historia. I det scenariot visade sig fonder med inriktning på att köpa aktier med bra miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade värden vara en säkrare hamn för investerare. 2020 var ett imponerande år för hållbara fonder: tre av fyra hållbara aktiefonder överträffar sitt Morningstar kategorisnitt. Och även om första kvartalet 2021 var en utmaning vad gäller resultaten för hållbara investeringar är caset för ESG-investeringar uppmuntrande : det faktum att ESG-screening har medfört motståndskraft på senare tids nedåtgående marknader, pådrivet av förhållandet mellan hållbarhet och attribut som företagskvalitet och finansiell sundhet, ger stöd åt åsikten att ESG-risker är materiella och påverkar bolagen. 

Enligt den senaste utgåvan av Morningstar Sustainability Atlas leder europeiska länder – särskilt de norra – ligan vad gäller ESG-tillämpning. Detta är ganska väntat eftersom dessa nationer alltid har legat i framkant i det avseendet, men några andra länder uppvisar också ovanligt starka hållbarhetsprofiler. Finansiella rådgivare och kapitalförvaltare kan med hjälp av dessa data identifiera länder med störst investeringsmöjligheter inom ESG och även de med störst betydande risker.

I Morningstar Sustainability Atlas undersöks hållbarhetsprofiler på 48 landsspecifika aktiemarknader i de länder som ingår i Morningstars landsindex. Värdena på företagsnivå hämtas från Sustainalytics, som också ligger bakom Morningstar Hållbarhetsbetyg ™ för fonder.

Här utforskar vi några huvudsakliga resultat för ESG-tillämpning i länder runtom i världen.

Nederländerna har det högsta värdet, följt av Frankrike och Finland – Tillväxtmarknader ligger efter 

 Liksom i tidigare utgåvor av Sustainability Atlas är det Nederländerna som har världens mest hållbara aktiemarknad. Samtidigt har Frankrike gått om Sverige och Finland och intagit andraplatsen i rankningen. Detta beror främst på att storföretag som LVMH, den globala tillverkaren och distributören av lyxartiklar, eller elektronikleverantören Schneider Electric, båda klassas som överpresterare inom ESG. Finland kommer på tredje plats tack vare företag som Nokia, en ledare inom den globala teknikhårdvaruindustrin.

Hongkong kommer fyra och är den mest hållbara marknaden utanför Europa. Försäkringsbolaget AIA Group – det överlägset största namnet i indexext – kombinerar låg riskexponering och stark ledning: Företaget har ett starkt program för utveckling av humankapital och har tillsatt en ESG-kommitté, där flera personer från högsta ledningen ingår, som ansvarar för övervakningen av ESG-frågor. Taiwan hamnar också i den första kvintilen vad gäller hållbarhet, tack vare Taiwan Semiconductor Manufacturings stora roll som global ESG-ledare.

Samtidigt har flera stora marknader i Asien dåliga värden för hållbarhet: Japan och Kina hamnar i den tredje kvintilen och Sydkorea i den fjärde. En grupp tillväxtmarknader i Mellanöstern, Latinamerika och Östeuropa, däribland Ryssland och Brasilien, intar den lägsta kvintilen globalt. Den fullständiga rankningen visas på kartan nedan.

USA rankas 13 av 48. Å ena sidan betraktas företag som Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway och Visa som ledare ur hållbarhetssynpunkt, men å andra sidan klassas nivån av ESG-risker som gäller för stora namn som Facebook, Amazon och Johnson & Johnson som hög. Detta beror i de flesta fallen på företagens inblandning i kontroverser.

I likhet med förra året rankas den brittiska aktiemarknaden 15 av 48 bland hållbarhetsledare. Flera stora namn i Morningstar UK Index som Unilever, AstraZeneca eller HSBC Holdings har medelhög ESG-risk. Samtidigt har viktiga företag som Diageo (en av världens ledande tillverkare av alkoholdrycker) och Vodafone Group klassats av Sustainalytics som ESG-ledare inom sina industrier.

Schweiz, Nederländerna, Danmark och USA har lägst koldioxidrisk 

Klimatförändringar kan hota företags fysiska tillgångar eller affärsmodeller. De kan påverkas av politik eller reglering som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, deras fossilbränsletillgångar kan bli överflödiga, och ändrade allmänna uppfattningar kan skada deras varumärke. Koldioxidriskvärdet bedömer till vilken grad företagets värdering äventyras av övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Västeuropeiska marknader som Schweiz, Nederländerna, Danmark, Belgien, Frankrike och Sverige har lägst koldioxidriskvärden, i likhet med USA. Faktum är att en låg andel av den amerikanska aktiemarknadens värde löper någon risk till följd av övergången till en koldioxidsnål ekonomi på grund av dess övervägande inriktning på teknik och sjukvård och minimala exponering mot energi och nyttobolag.

Vad gäller koldioxidriskvärdet har Storbritannien klättrat sju platser i rankningen sedan förra året, från 18:e till 11:e plats. Detta beror på marknadens övervägande inriktning på defensiva konsumentvaror-, finansiella tjänster- och hälsovårdsaktier. Toppnamn som AstraZeneca, GlaxoSmithKline och British American Tobacco har försumbar koldioxidrisk och en övergripande koldioxidexponering på noll.

På den motsatta sidan finns Ryssland: Med nära 55 % av sitt börsvärde i energiaktier har landet världens högsta koldioxidriskvärde. Andra med väsentlig koldioxidrisk är de energitunga marknaderna Polen och Tjeckien.

Ladda ned ”Morningstar Sustainability Atlas” för fler insikter om landsspecifika hållbarhetsprofiler.

Klicka här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings