Ett gemensamt språk för hållbarhet

EU:s taxonomiförordning hjälper investerare och beslutsfattare att fatta mer välgrundade beslut om ESG-frågor.

Catherine Elliott 2021-10-21 | 9:03
Facebook Twitter LinkedIn

neon windfarms

EU:s taxonomi är en central del av EU:s bredare handlingsplan för hållbar finansiering, som syftar till att kanalisera kapitalflöden till hållbara investeringar samtidigt som finansiella risker hanteras, och den inleder en ny era för hållbara investeringar.

Enkelt uttryckt är taxonomiförordningen ett klassificeringsverktyg för att avgöra om en ekonomisk verksamhet är miljömässigt hållbar. Den hjälper investerare, företag och beslutsfattare att fatta mer välgrundade beslut genom att identifiera verksamheter som anses ge betydande bidrag till miljömålen och därmed bidra till att finansiera övergången till en mer hållbar ekonomi.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli medlem gratis

Guide to the EU Taxonomy

Get the full report

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Catherine Elliott  is a content writer at Morningstar

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy