3 viktiga faktorer för att lyckas som fondinvesterare

Här är tre nyckelfaktorer som kan öka dina chanser att lyckas som fondinvesterare.

Christopher Greiner, CFA 2021-12-02 | 10:42
Facebook Twitter LinkedIn

3 varmeballonger

Många fondinvesterare säljer i panik när marknaderna störtar in i negativ terräng. Fondinvesterare kan också bli otåliga och byta fonder om den kortsiktiga avkastningen är lägre än förväntat. Sådant beteende kan leda till dålig avkastning på grund av överdrivna fondbyten och tendensen att köpa högt och sälja lågt. Här är tre saker att tänka på när det gäller fondinvesteringar.

Ha realistiska avkastningsförväntningar

Många privata investerare doppade tårna på marknaderna för första gången under coronapandemin. Oerfarna investerare kan få orealistiska avkastningsförväntningar genom att läsa framgångsberättelser i media eller på onlineforum om hög två- eller till och med tresiffrig fondavkastning som tjänats in under några månader. Var dock medveten om att den förväntade långsiktiga avkastningen sannolikt kommer att vara mycket lägre än vad vi har upplevt de senaste två åren. Experter förutspår att långsiktig aktieavkastning sannolikt kommer att vara en ensiffrig siffra.

Tabellen nedan visar den årliga avkastningen för fem index, inklusive Morningstar Global Markets Index och Morningstar Europe Index. Den observerbara trenden är att avkastningen minskar när tidshorisonten ökar. Orealistiska förväntningar på framtida avkastning kan leda till besvikelse, otålighet och överdrivna fondbyten om verkligheten inte lever upp till förväntningarna.

bargrafer

Jaga inte efter historisk avkastning

Mitt under börskraschen i mars förra året var det inte många som förutspådde att 2020 skulle erbjuda rekordhög avkastning. Till exempel upplevde många alternativa energifonder branta ökningar under 2020. Fonder som stoltserar med fantastisk avkastning ökar naturligtvis i popularitet och fler investerare tenderar att strömma till dessa fonder.

Faran med ett sådant beteende är att många fondinvesterare hamnar på efterkälken i jakten på hög avkastning. Morningstars Mind the Gap-rapport visar att investerarnas avkastning på de flesta marknader är lägre än den officiella totalavkastningen som fonderna anger. Denna skillnad beror på det obekväma köpet och försäljningen av fondandelar, enligt rapporten. Vidare var tendensen att investerare fick högre lägre avkastning i fonder med högre volatilitet.

Grafen nedan (till vänster) visar resultatet för BNP Paribas Energy Transition från april 2020 till januari 2021. Fonden klättrade svindlande 256 % under den korta perioden, tala om bergsgetter. Innan du lyssnar på Eminem och tappar bort dig själv i ögonblicket och tror att detta är en engångs-i-livet-möjlighet, kom ihåg att ingen investering växer upp för alltid. Ju mer den stiger, desto större är potentialen för en korrigering. Grafen nedan (höger) visar resultatet för samma fond från februari 2021 till maj 2021. Jag antar att bergsgetter också behöver vila, även om korrigeringen "bara" var -15,7 % (hitills i år är avkastningen 4,85 % , den 31 oktober).

Om du jagar historiskt hög avkastning kan du falla offer för kortsiktig handel och sälja om verkligheten inte motsvarar dina förväntningar.

bnp avkastninger

Tid i marknaden slår marknadstiming

Tanken på att sälja när marknaden faller och sedan köpa tillbaka när priserna är lägre verkar lockande. Men marknadstiming är mycket lättare sagt än gjort. Enligt en Morningstar-studie från 2018 kan det ha en allvarlig inverkan på avkastningen att bara missa några kritiska dagar, vilket stapeldiagrammet nedan visar.

bargraf

Marknaderna kommer alltid att erbjuda dig många köp- och säljmöjligheter, vilket illustreras av grafen nedan. Men att försöka tajma marknaden kan potentiellt få dig att gå in högt och gå ut lågt, tvärtemot vad som är önskvärt. Enligt Morningstars Mind the Gap-rapport fann man de bästa resultaten där investerare åtar sig att kontinuerligt investera.

kjøp selg

Om du zoomar in för mycket kan marknaderna se ut som en Rocky vs. Drago-fight - farlig och flyktig. Men kom ihåg att fonder inte utvecklas i en rak uppåtgående linje. Fondinvesterare bör därför vara beredda på många små, och några betydande, nedgångar under investeringsresan.

Om du har scrollat hela vägen in för att undersöka varje enskild marknadsrörelse, kan det vara bra för dig att göra som Ringo Starr och även zooma ut för att se hur allt hänger ihop. Grafen nedan visar den 20-åriga avkastningen för S&P 500, per 31 oktober 2021. Observera att de "höga" vågorna 2016 (röd ruta) är mer som små ringar när vi zoomar ut.

sp500

Tills du hittar en person som kan sprinta ett maraton, bör fondinvesteringar förmodligen betraktas som ett maraton, inte en sprint. Att ha realistiska avkastningsförväntningar kan hjälpa dig att hålla dig stabil. Försök också att inte jaga efter historisk avkastning. Kom ihåg att marknaderna är framåtblickande (att stirra i backspegeln när du kör kommer förmodligen inte att fungera i längden). Och slutligen, försök utesluta kortsiktig marknadsturbulens och "brus" så mycket som möjligt. Sannolikheten för investeringsframgång är mycket högre på lång sikt. En lång sparhorisont ökar sannolikheten för att eliminera eventuella förluster du upplever under investeringsresan. Dessutom kommer en lång sparhorisont i högre grad att utlösa det magiska med ränteeffekten.

Ett långsiktigt perspektiv betyder ändå inte att du inte ska göra ändringar i din portfölj. Eventuella förändringar bör dock baseras på rationella och välgrundade beslut för att öka sannolikheten för att du når dina sparmål.

This article does not constitute financial advice. It is always recommended to speak with an advisor or financial professional before investing or making any changes to your investment strategy or portfolio.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Christopher Greiner, CFA  Ansvarig för Morningstars norska sajt sedan oktober 2020.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings