Vem ljuger? Varför autokratier är dåliga investeringar

Det är inte ett nytt uttryck, men det får större och större betydelse: Regimrisk

Tom Lauricella 2022-03-30 | 10:27
Facebook Twitter LinkedIn

Putin waving

Investerare som investerat i ryska aktier och obligationer har lekt med elden och bränt sig.

I kölvattnet av Rysslands fruktansvärda invasion av Ukraina så har värdet på ryska  aktier och obligationer skrivits ned till i princip noll, vilket inneburit förluster för investerare.

Men det finns en större läxa för investerare att beakta: När det kommer till att investera i autokratier som Ryssland kan de vanliga tillvägagångssätten vid aktie- och obligationsval så som fundamentala värden, värderingar, mm. snabbt bli obsoleta från en dag till en annan.

Förvisso kan investerare tjäna pengar ett tag, men till slut så är det enda som spelar någon roll vilka regler som sätts av personen som styr landet.

Ofta innebär  det att reglerna sätts med syfte att behålla makten, berika sig själva och deras anhang eller bådadera.

Det är en sak att missa riskerna med att investera i Ryssland. Det är ett land där de flesta diversifierade investerare bara har en liten procentuell andel av deras portfölj. Ett land som Kina är däremot en helt annan historia. Många fonder och aktier har stor direkt eller indirekt exponering mot landet och de som varnat för Ryssland uppmuntrar investerare att ställa liknander frågor när det kommer till Kina.

Kina har varit en otroligt lukrativ tillväxtmarknad att investera i men det har varit väldigt lite diskussion om landets regim säger Jon Hale, Direct of Sustainability Research för Nord- och Sydamerika på Morningstar.

Frågan som direkt berör investerare är huruvida ”det verkligen är hållbart på sikt att investera i den här typen av länder” säger Hale. Det är en ”systematisk risk som vi alla bidrar till och som vi borde vara mer uppmärksamma på”

I verkligheten så hade investerare i mer än tio av de senaste åren fått bättre avkastning genom att investera i USA än att skicka pengarna till Ryssland eller Kina.

 

Två risker

 

Ett sätt att se på de här frågorna är att beakta de två riskerna med att investera i autokratier: geopolotiska risker och legala risker. Rysslands attack mot Ukraina är ett extremt exempel på en geopolitisk risk som kommer med att investera i autokratier. Risken som investerare mer sannolikt stöter på är den legala risken. Den legala risken borde vara något man primärt tar hänsyn till om man är en investerare säger Bill Browder, den berömda hedgefondsförvaltaren som gjorde sig en förmögenhet i Ryssland och som sedan blev deporterad efter konfrontationer med oligarker. Hans ryske advokat arresterades i Moskva, behandlades illa av myndigheterna och dog i fångenskap.

“Du kan analysera en sektor, ekonomin, förvaltningsteamet bäst du vill och så plötsligt kommer någon och lurar dig och du får inget gehör i domstolarna eller i media och generellt gäller att om det inte är en rättsstat så får du inget gehör hos lagstiftarna.” säger han.

“Du hoppar från tuva till tuva och hoppas att du ligger bra till hos vem det än är som styr landet”

Browder sager att han har hört många argument och strategier för att investera i länder som Ryssland. Till exempel att investerare ska undvika olje- och gassektorn för att de är så nära lierade med maktstrukturen och korrupta myndighetspersoner. ”Ja, du kan investera i icke-strategiska industrier men oftast så är de enda icke-strategiska alternativen tyvärr förlustaffärer”, säger han.

 

Vem ljuger?

 

Det är också stor brist på transparens i autokratier eller autokratiska regimer

Många fondbolag och professionella investerare gillar att tala om ”personer på plats”-analys när det kommer till aktie- eller obligationsanalys. Men beakta exemplet med BlackRocks tillväxtmarknadsteam.

Som Morningstars analytiker Samuel Lo noterade: ”Teamet som sköter BlackRock Emerging Markets (MADCX) som har silverrating från Morningstar, tyckte att oddsen för ett fullskaligt krig var osannolika efter att några medlemmar i teamet besökt Ryssland sent i Januari när landet samlat en 150 000 personer stor militärtrupp vid Ukrainas gräns. Det faktum att befolkningen inte verkade inställda på en fullskalig invasion och andra faktorer som låga värderingar vägde över när man behöll sin strategis långsiktiga investeringar i Ryssland sa teamet den 16 februari”

Det var såklart många analytiker som inte trodde att Ryssland skulle invardera Ukraina. Fondförvaltare kan knappas heller fråga de styrande i Ryssland om Ukraina skulle invaderas och förvänta sig ett svar på frågan. Men Browder säger att det här belyser en bredare fråga.

“I Ryssland och länder som liknar Ryssland, ljuger [företags-VD:ar och myndighetspersoner] och det är inte förknippat med skam att ljuga. Dom säger ’Vi har inga intentioner att låta våra lån förfalla’ och sedan låter de lånen förfalla morgonen därpå.” Om man knyter ihop alla faktorerna säger Browder så är investerare fel ute när de tror att de kan ha samma tillvägagångssätt för de här marknaderna som marknader som agerar efter investerarvänliga principer.

“Du har någon som säger: ’OK, jag har gjort min analys, jag har läst att Barron’s och Gazprom handlas till 2 eller 3 gånger sin vinst.

Paralleller kan dras mellan Vladimir Putin’s agerande i Ukraina och Kinas pågående anspråk på Taiwan. Kina har också gått hårt åt friheten i Hong Kong och förföljt den Uiguriska minoritetsbefolkningen. Men Kina behöver inte gå så långt som att invadera Taiwan för att visa vilka risker som kommer med att investera i landet.

Förra sommaren så utförde den kinesiska regeringen tillslag mot internetbolag där några av de största bolagen på marknaden drabbades. Bolag som ägs av de flesta tillväxtmarknadsfonder eller kinesiska aktiefonder som Alibaba (BABA) eoch Tencent (TCEHY).

Det senaste året har Alibaba tappat nästan 60% av sitt värde och Tencent över 40 %. Kinesiska tillsynsmyndigheter siktade också in sig på privata utbildningsbolag. TAL Education (TAL) var ett av namnen som hamnade i den kinesiska regeringens focus och dess aktier har tappat nästan 97% av sitt värde det senaste året.

De här initiativen, kombinerat med större spänningar mellan USA och Kina över områden som policies för bolagstransparens för publika aktier ledde till stora förluster för investerare i kinesiska aktier.

Som Perth Tolle, förvaltare av Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM), nyligen sa i en intervju med Morningstars Leslie Norton:

Från en investerares synvinkel så är inte det största problemet Ryssland som utgör 3% av de flesta index, utan Kina som utgör 30% av de flesta tillväxtmarknadsindex. Det är en väldigt stor koncentrationsrisk.

Browder igen: “Bara för att det är en stor ekonomi som har växt betuder det inte att de kommer att behandla utländska investerre rättvist i takt med att de blir mer nationalistiska”

Dolda risker

Även om investerare inte har direkt exponering mot autokratiska länder så kan man ha dolda risker från bolag som är baserad på andra ställen i världen som gör affärer med rättslösa stater. Ett vanligt exempel säger Shin Furuya, påverkansstrateg på Domini Impact Investments är energi och andra råvarubolag. ”Ett europeiskt eller asiatiskt energibolag kan mycket väl vara på plats i Sudan eller i Myanmar” säger han. Energi-och råvarubolag måste ofta ingå partnerskap med statligt ägda bolag, vilket gör det mycket svårt att lösgöra sig från de inneboende riskerna med en regering som kan vara inblandad i ett krig, brott mot mänskliga rättigheter eller har en hög andel korruption.

 

Risk och Belöning

Givet alla risker har inte avkastningen/belöningen i Ryssland eller Kina varit imponerande det senaste årtiondet. Innan Ryssland stängde sina finansiella marknader så hade RTS-indexet avkastat 4,2% per år de senaste tio åren. S&P/BNY Mellon China Select Index hade avkastat 1,9% årligen och Hang Seng-indexet -0,24% årligen. Under tiden så hade Morningstar US Market Index snittat 14,9% i årligt avkastning det senaste årtiondet.

Browder noterar att marknder som Kina som kan överavkasta under vissa tidsperioder, drabbas av stora nedgångar som orsakas av politiska beslut.

”Om du är en trader så kan du hitta tillfällen när marknaderna är väldigt översålda och du kan handla utifrån det. Men långsiktigt så är det ungefär lika stor chans att du kommer att förlora pengar som att tjäna pengar.

Hale på Morningstar tycker att med investare som bränt sig i Ryssland och Kina så kanske medvetenheten om regimrisk kommer att öka bland investerare. Risken skulle kunna komma att utökas till länder som Turkiet och Ungern, ”Jag tror det kommer att tas i mycket större beaktande än under de senaste årtiondena” säger Hale.  

 

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Tom Lauricella  Tom Lauricella is a markets editor at Morningstar. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings