Kriget i Ukraina: oljepriserna förblir sannolikt höga

Morningstars analytiker förväntar sig en fortsatt ansträngd marknad och att oljepriserna håller sig kvar på höga nivåer på kort sikt till följd av att kriget i Ukraina fortsätter. Men under 2024 skulle vi kunna se ett skifte i dynamiken.

Allen Good 2022-04-12 | 13:51
Facebook Twitter LinkedIn

olja

När Rysslands invasion av Ukraina släpar sig in i sin andra månad är osäkerheten kring oljemarknaden lika stor som den var för en månad sedan. Flödet av rysk olja till den globala marknaden har uppenbart fått sig en ordentlig törn, vilket framgår av att oljepriserna ligger kvar på över 100 dollar per fat, men exakt med hur mycket är oklart – med uppskattningar från 1 till 4 miljoner fat per dag (mmb/d). Västerländska köpare fortsätter att ”självsanktionera”, och undviker rysk olja till varje pris, samtidigt som opportunistiska köpare i Asien drar nytta av de breda rabatterna.

En negativ efterfrågepåverkan kommer bli följden av högre priser och lägre BNP-tillväxt, men våra uppskattningar tyder på att det inte helt kommer att kompensera för det förlorade utbudet. Då återstår endast amerikanska producenter, OPEC, eller Iran för att kompensera det kortsiktiga utbudstappet, men de är antingen oförmögna eller ovilliga. Till följd av detta tror vi att marknaden kommer fortsätta att vara ansträngd med höga priser, vilket kommer hålla i sig på kort sikt.

 Framåtblick

År 2024 ser vi dock att USA:s tillväxt, ett fullständigt återupptagande av OPEC-produktionen och tilltagande Iranvolymer kommer leda till ett globalt överflöd av olja och fallande priser. 18 månader är dock en lång tid på oljemarknaderna, en amerikans recession (osannolik i vår mening) eller ett misslyckande att komma överens med Iran eller det okändas okända kan snabbt ändra dessa prognoser.

 Key Takeaways

> Marknaden ser mer ansträngd ut än den gjorde efter att vi sänkt våra leveransprognoser för 2022 och 2023 med cirka 2,3 mmb/d respektive 0,8 mmb/d, men efterfrågan med endast 0,7 mmb/d respektive 0,6 mmb/d.

> En överkorrektion är dock möjlig, eftersom vi antar att dessa Iranvolymer kommer tillbaka 2023, med ett överflöd av olja 2024-2025. Om en överenskommelse kan nås snabbare kan överflödet av olja slå in ännu tidigare.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Allen Good  Allen Good is a senior stock analyst covering the oil and gas industries.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings