Earth Day: 'Utvecklingen är fortfarande smärtsamt långsam'

VIDEO: Sustainalytics' Thijs Huurdeman om varför det inte finns utrymme för självbelåtenhet i hållbara investeringar

James Gard 2022-04-22 | 13:10
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

James Gard: Välkommen till Morningstar. Jag är James Gard. Idag, med mig, är Thijs Huurdeman. Han är analytiker på Sustainalytics. Idag ska vi prata om Earth Day. Så temat för årets Earth Day är "Investera i vår planet". Thijs, hur skulle du beskriva det här som ett tema?

Thijs Huurdeman: Så när det gäller att investera i vår planet finns det olika aktörer som kan spela en roll. Det är affärssidan av saken. Det finns regeringar och förordningar. Och utöver det finns vi som konsumenter och individer som var och en har en roll att spela när det gäller detta tema att investera i vår planet.

Gard: Så vad kan vi som konsumenter göra för att hjälpa till att rädda planeten och förbättra vad företagen gör?

Huurdeman: Så som konsument kan vi välja att köpa eller inte köpa saker från vissa företag och vissa varumärken baserat på deras hållbarhetsprestanda, till exempel. Så i den meningen kan vi rösta med vår plånbok. Jag menar, som individer är vi inte bara konsumenter, eller hur? Vi är alla också på sätt och vis investerare själva genom att till exempel ha ett sparkonto, bidra till en pensionsfond, eller till och med som icke-professionell investerare, och sedan kan du som individ göra vissa val. Du kan välja att ha ett sparkonto hos en bank som har hållbara standarder, eller så kan du interagera med dina pensionsfonder när det gäller deras investeringar. Och som icke-professionell investerare kan du göra vissa val när det gäller din portfölj.

Gard: Så du talade också tidigare om regeringens och regleringens roll på Earth Day. Kan du utveckla det lite då? Tack.

Huurdeman: Regeringarna har naturligtvis en stor roll i det hela. Det finns affärssidan av saker, men också, liksom företag, måste regeringar också förnya sig för att hjälpa till att stödja övergången till en grönare ekonomi. Och det pågår redan en del positiva utvecklingar, till exempel EU:s SFDR, men också reglering om till exempel due diligence i leveranskedjan eller den så kallade rätten till reparation. Men samtidigt finns det också en stor mängd statligt sponsring mot fossilbränsleindustrin som fortsätter till ett belopp av 10 miljoner amerikanska dollar varje minut, vilket uppgår till 6 biljoner dollar på årsbasis. Och detta är statistik från Internationella valutafonden. Så naturligtvis måste sådan finansiering omdirigeras till mer hållbara alternativ om regeringarna menar allvar med sitt ansvar och sina ambitioner för en grönare ekonomi.

Gard: Så du säger att regeringarna ger ett slags blandat budskap där. Deras tal om miljömålen är ett bra spel för gallerierna, men pengarna är faktiskt på väg till fel platser när det gäller investeringar och sådana initiativ?

Huurdeman: Ja exakt.

Gard: Så du ska också prata om företagens roll i miljöförbättringen?

Huurdeman:Ja. Så uppenbarligen har företagen en stor inverkan på oss alla men också på planeten, eller hur? Så det kan påverka och har haft en inverkan på frågor som klimatförändringar, men också resursbrist och skydd av naturliga livsmiljöer. När man talar om ansvarsfulla affärer finns begreppet miljö, social och styrning, eller ESG, vilket är ett koncept som det för närvarande debatteras mycket kring. Nu ifrågasätter folk ESG:s förtjänster. Det har funnits i lite mindre än 20 år. Jag menar, vi riskerar fortfarande att överskrida 1,5 eller 2 graders global uppvärmningströskel, trots alla ESG-ansträngningar som görs. Och man kan undra hur situationen blir utan att ESG investeringar. Så det kan vara ännu värre utan begreppet ESG. Och på gott och ont finns det för närvarande 30 biljoner dollar under förvaltning i hållbara investeringar. Så det är mycket pengar. Och i slutändan handlar konceptet om att höja kapitalkostnaderna för de företag som har negativ inverkan och öka tillgången till kapital för de företag som har en positiv inverkan.

Gard: Så det låter som om saker och ting rör sig i rätt riktning, men det finns inget utrymme för självbelåtenhet när det gäller att rädda planeten. Vi pratades vid för ett år sen på Earth Day förra året. Och finns det saker som du kan se som hände under det senaste året som är värda en slags kommentar när det gäller positiva faktorer eller negativa faktorer?

Huurdeman: Så förra året låg fokus mer på avskogning och frågan om biologisk mångfald. Och det är en fråga som i allt högre grad tas upp av näringslivet, av investerare och även av regeringar i den meningen att vissa regeringar nu undersöker regleringar som tittar på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, till exempel i frågan om avskogning och biologisk mångfald. Så det finns en positiv utveckling, men det är mödosamt långsamt, skulle jag säga.

Gard: Visst. Allt det låter vettigt. Tack för din tid idag, Thijs. Och för Morningstar har jag varit James Gard.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

James Gard  is content editor for Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings