Fondflöden i mars: rädsla leder till nettoutflöden

Rädslan bland europeiska fondinvesterare till följd av konflikten i Ukraina leder till ett nettoutflöde från europeiska fonder, enligt Morningstars fondflödesdata. Den geopolitiska oron gör investerare motvilliga och får dem att fly till säkra hamnar. Det visar en översikt över fondflödena för mars.

Valerio Baselli 2022-04-25 | 15:24
Facebook Twitter LinkedIn

flows 22-3 1

I mars uttryckte fondinvesterarna sin rädsla för den nuvarande geopolitiska situationen, eftersom de sålde av så pass mycket från europeiska fonder att det på det hela taget fanns 1,6 miljarder euro i utflöden. Kriget föder tanken att ekonomisk återhämtning kan ta längre tid och att inflationen kan bli högre och mer långvarig.

De förvaltade tillgångarna i de europeiska fonderna ökade dock fortfarande, från 11 639 miljarder den 28 februari till 11 755 miljarder i slutet av mars.

Obligationsfonder led mest av sentimentet och på det hela taget såg de 4,7 miljarder euro flöda bort; Det är redan den tredje månaden av utflöde i rad, men den här gången i större utsträckning än de två föregående månaderna. Aktiefonder var tvungna att ge upp 4,3 miljarder under den första månaden av utflöden sedan mars 2020. Det bör noteras att de passiva produkterna i både obligations- och aktiefonder noterade nettoinflöden.

Blandfonderna lyckades däremot uppnå nettoinflöden med 4 miljarder euro i mars, vilket innebär att denna breda kategorigrupp hamnar högst upp på listan.

flows 22-3 2

 

Aktivt vs. passivt
I mars var det en anmärkningsvärd skillnad mellan aktiva och passiva strategier. Aktiva fonder noterade nettoutflöden på 17,3 miljarder euro mot ett inflöde på 16,1 miljarder euro för passiva fonder. 

På den aktiva sidan hade blandfonderna störst efterfrågan från marknaden och samlade in 4 miljarder euro. Aktiva obligationsfonder upplevde en av de värsta månaderna i sin historia med ett utflöde om hela 40,8 miljarder euro. 

Aktieindexfonderna noterade ett nettoinflöde på 5,8 miljarder euro och passiva obligationsfonder samlade in 7,6 miljarder euro. 

De passiva fondernas marknadsandel fortsätter att gradvis öka: den ligger nu på 22,58 %, jämfört med 20,58 % i slutet av mars 2021.

flows 22-3 3

 

Den gröna vågen

EU:s regler för offentliggörande av hållbara investeringar, även kallat SFDR, har varit i kraft sedan den 10 mars 2021. Fondhusen måste informera om ESG-riskerna och de negativa effekterna av deras investeringar på människor och samhälle. Morningstars undersökningar visar att SFDR tydligt påverkar fondlandskapet och de val som investerare och leverantörer gör. Sedan dess har fondhus uppgraderat många av sina strategier och infört nya fonder som uppfyller kraven i artikel 8 eller 9 enligt Morningstar ESG Commitment Level.

De "mörkgröna" fonderna i artikel 9 lockade också nya pengar i mars, som uppgick till 2,7 miljarder euro. Precis som i februari kämpade artikel 8-fonderna med utflöden: inte mindre än 14 miljarder euro i tillgångar gick förlorade.

flows 22-3 4

flows 22-3 5 

Inflöden på fondkategorinivå

Det kan tyckas motsäga den allmänna flödesbilden för mars, men de två kategorierna med de högsta inflödena är obligationskategorier. Detta har att göra med ett skifte inom UBS. Detta fondhus justerar regelbundet sin tillgångsallokering och det leder till förändringar mellan kategorier som tydligt återspeglas i fondflödesdata. Det är inte så att mycket nya pengar kommer till UBS, utan att kapitalet tidigare också fanns hos UBS, men då i en annan kategori. Denna effekt förekommer ofta i fondflödesdata.

Kategorin globala storbolagsfonder upplevde den 24:e positiva månaden med 4,2 miljarder euro i inflöden. Fonder i globala tillväxtmarknadsaktier var också efterfrågade igen, precis som i februari.

flows 22-3 6

Utflöden på fondkategorinivå
Den minst populära kategorin i mars var storbolagsaktier i euroområdet, som tvingades ge upp 6,1 miljarder euro. Det var det största utflödet för denna kategori sedan Morningstars fondflödesdata började att samlas in. Detta utflöde är relaterat till effekten av förskjutningar av tillgångar mellan kategorier inom UBS till följd av en förändrad tillgångsallokering.

flows 22-3 7

 

Inflöden per fondhus
På den aktiva sidan toppar iShares listan tack vare 6,8 miljarder inflöden. Detta kapital visade sig främst vara till produkter för investeringar i ädelmetaller. Amerikanska storbolagsfonder och globala tillväxtmarknadsfonder utvecklades också bra.

Amundi ligger tvåa med 5,7 miljarder euro i inflöden. Hela summan förklaras av Amundis sortiment av passiva produkter.

flows 22-3 8

 

Utflöden per fondhus
De flesta utflöden registrerades på BlackRock, som såg 3,4 miljarder euro valsa ut genom dörren. Säkrade obligationsprodukter drabbades hårdast med 1,8 miljarder nettoutflöden.

KBC var tvåa med 2,8 miljarder euro i utflöden, det högsta utflödet på en månad sedan mars 2020, efter att februari också visat ett rekord - fram till dess. Merparten av kapitalet togs ut från KBC Equity Fund World, från vilken 580 miljoner euro flödade ut.

flows 22-3 8

 

Inflöden på fondnivå
Morningstars flödesdata visar vilka aktiefonder som hade störst inflöden och vilka som hade de högsta utflödena under mars. Pimco GIS Income Fund var den mest köpta fonden i mars. Tabellen nedan visar topp-10:

flows 22-3 9

Utflöden på fondnivå
Den fond som har störst utflöden under mars är iShares Green Bond Index Fund, som förlorade 1,8 miljarder euro. Tabellen nedan med topp 10 ger en mycket varierad bild av fondhus och tillgångsklasser:

flows 22-3 9b

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings