Fondflöden i april: investerare hittade tillbaka till aktier

I april noterade fonder registrerade i Europa nettoinflöden om 8,2 miljarder euro. Jakten på avkastning stimluerade inflöden till aktiefonder och alternativa investeringsstrategier. Samtidigt tog investerare ut 2,7 miljarder euro från obligationsprodukter. 

Valerio Baselli 2022-05-27 | 10:34
Facebook Twitter LinkedIn

Flussi

Efter utflödena i mars – och trots växande oro för den ekonomiska utvecklingen, inflationstrycket och kriget i Ukraina – återvände investerarnas intresse för fonder igen i april. Långsiktiga fonder baserade i Europa noterade inflöden på 8,2 miljarder euro.

Investerare placerade totalt 1,3 miljarder euro i aktiefonder förra månaden. Även om detta är ett blygsamt resultat jämfört med genomsnittet under de senaste två åren, representerar det ett trendskifte från mars 2022. Tillgångsklassen återgår till positivt territorium.

Globala blandfonder med stora bolag var de främsta vinnarna, liksom sektorerna för infrastruktur och ren energi.

Utflöden för obligationsfonder

Å andra sidan sjönk obligationsfonderna för fjärde månaden i rad, med utflöden på 2,7 miljarder euro. Fonder exponerade mot kinesiska renminbiobligationer, svenska kronor och diversifierade obligationer i US-dollar såg merparten av försäljningen. I andra änden av spektrumet var statsobligationsfonder denominerade i pund den populäraste kategorin inom obligationsuniversumet, med inflöden på 1,9 miljarder euro.

Blandfonder och penningmarknadsfonder i topp 

Blandfonder hade samtidigt ytterligare en positiv månad på 6,7 miljarder i inflöden i april. Moderata blandfonder i euro, som investerar över hela världen, var bland de största förmånstagarna med 1,8 miljarder brutto. Alternativa fonder lockade till sig 1,4 miljarder euro. I en miljö där både aktier och obligationer lider, vänder sig investerare återigen till strategier som efterliknar hedgefonder. Penningmarknadsfonderna uppnådde ett plus på 12,4 miljarder euro i april.

Totalt sett sjönk dock tillgångarna i långfristiga fonder hemmahörande i Europa till 11 469 miljarder euro (i slutet av april) i april på grund av marknadens svaga utveckling, jämfört med 11 755 föregående månad.

Flussi

Flussi

Fondflöden i April: aktiv vs.passiv

Indexfonder såg inflöden på 12,9 miljarder euro i april, jämfört med nettoutflöden på 4,6 miljarder euro för aktivt förvaltade fonder. På den aktiva sidan hade blandfonderna den största efterfrågan med inflöden om 6,6 miljarder.

Aktieindexfonder fick 6 miljarder medan passiva obligationsfonder inbringade 5,5 miljarder.

Aktivt förvaltade obligationsfonder noterade dock utflöden för fjärde månaden i rad: det gick nedåt med 8,1 miljarder euro.

Marknadsandelen för långsiktiga passiva fonder ökade från 20,78% i april 2021 till 22,87 % i april 2022. Med hänsyn till penningmarknadsfonder – en domän av aktiva förvaltare – var marknadsandelen för passiva strategier 20,34% jämfört med 18,46% 12 månader sedan.

Fund flows aktiv passiv

Kapital strömmar in i hållbara fonder 

Investerare fortsatte att placera pengar i "mörkgröna" fonder, det vill säga de fonder som faller inom räckvidden för artikel 9 i den europeiska SFDR-förordningen. Å andra sidan förlorade fonder klassificerade som Artikel 8 (även kända som "ljusgröna" fonder) 6,8 miljarder euro förra månaden (läs mer här)

Ur ett organiskt tillväxtperspektiv hade Artikel 9-fonderna en organisk tillväxt på 0,69% i april, den högsta nivån hittills i år. De produkter som ingår i artikel 8-gruppen uppvisar en negativ organisk tillväxttakt.

nachhaltige fonds

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings