3 månader med krig i Ukraina: Vad har hänt på marknaderna

Aktiekurserna faller över hela världen men jordburks- och energiråvaror klättrar högre och högre. Att addera till den krigsrelaterade rädslan är rädslan för stagflation. 

Sara Silano 2022-05-30 | 10:03
Facebook Twitter LinkedIn

Under Ukrainakrigets tredje månad föll aktiekurserna över hela linjen.

Morningstar Global Markets Index tappade nästan 3%, vilket bringar den totala förlusten sedan konflikten började den 24 februari 2022 till den 23 maj 2022 i euro till 3,3%. De europeiska finansmarknaderna föll med 1,3% på trettio dagar, en minskning med 5,9% sedan februari. April var den värsta månaden på Wall Street sedan mars 2020, med priser ned 8% i amerikanska dollar och 2,65% i euro under de senaste tre månaderna.

Två sidor av höjda matpriser

Krigets inverkan på råvaror, särskilt jordbruksråvaror, är fortfarande hög. Priserna på vete och majs noterade i USA har ökat med 40 till 50% sedan årets början; En sådan prishöjning äventyrar livsmedelssäkerheten för miljontals människor runt om i världen. Enligt ekonomer på Goldman Sachs är "uppgången stor, men inte utan motstycke." Dessutom är bidraget till inflationen mindre på utvecklade marknader än på tillväxtmarknader. Ytterligare höjningar kommer att sätta press på den globala penningpolitiken, särskilt i gränsländer.

Baksidan av myntet är ett rally i agrikultur- och livsmedelsaktier. Morningstar Global Food Innovation Index, en korg av företag som är positionerade för att dra nytta av förbättringar i produktionsprocesser, livsmedelssäkerhet och hållbarhet, har minskat med drygt 2 procent hittills i dollar, jämfört med över 16 procent för globala aktier.

 

 

Utsikterna för gas och olja

När det gäller energiråvaror har priset på europeisk gas, som ska levereras i juni, korrigerats kraftigt nedåt den senaste månaden. Den föll nästan 70% från de toppar som nåddes i början av mars och återgick till nivåerna före invasionen. Brentpriserna fortsatte å andra sidan att fluktuera mellan 100 och 110 dollar per fat.

"Situationen är mindre ljus när man tar hänsyn till de längre löptiderna för de kontrakt som handlas på finansmarknaderna", säger Filippo Casagrande, chef för Insurance Investment Solutions på Generali Asset & Wealth Management. "Gaspriserna för leveranser under slutet av 2022 är nästan stabila, medan priserna för leveranser når nya höjder under 2023 och framåt. Detta tyder på att marknaden prissätter möjligheten för en längre period av leveransproblem. Gasprisspänningarna sträcker sig utanför Europa och påverkar också USA alltmer”.

Rädsla för Stagflation

Kriget är inte den enda oroande faktorn på marknaderna. Ett ord som cirkulerar på marknaden allt mer frekvent är "stagflation", en farlig blandning av inflation och avtagande tillväxt. "I en sådan miljö går globala aktier dåligt då företag simultant kämpar med fallande vinster och stigande kostnader, vilket pressar vinstmarginalerna", säger Sean Markowicz, från Schroders Strategic Research Group. 

Alla sektorer berörs dock inte på samma sätt. "Stagflation tenderar att gynna de mer defensiva företagen vars produkter och tjänster är viktiga för människors dagliga liv", säger Markowicz. Däremot tenderar cykliska sektorer att lida mer.

Hur ska investerare bete sig i denna flyktiga period av stigande inflation, korrigering av marknader och kriget i Ukraina? Enligt nobelpristagaren Richard H. Thaler, som deltog i Morningstar Awards i Milano, borde en "smart investerare ignorera marknaden och titta på sin portfölj." Man kan alltid överväga att balansera om, men att försöka gissa när börsen har nått botten och när det är värt att köpa aktier är ett farligt spel.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings