Är en ekonomisk recession trolig? (och spelar det ens någon roll?)

Med hög inflation som bitit sig fast längre än väntat, och Federal Reserve som inleder en aggressiv räntehöjningsväg, är oron för en ekonomisk recession på uppgång. Samtidigt sjönk både svensk och amerikansk BNP under första kvartalet 2022. Det är en legitim oro att en lågkonjunktur kan vara en biprodukt av Feds strävan att tämja inflationen. 

Preston Caldwell 2022-05-30 | 0:51
Facebook Twitter LinkedIn

kugghjul pengar

För närvarande är en lågkonjunktur under de kommande två åren inte i vår ekonomiska basfallsprognos, även om sannolikheten är över noll.

Ännu viktigare, vi tror att det intensiva fokuset på frågan om "kommer en lågkonjunktur att inträffa?" missar poängen. Lågkonjunkturer finns i många olika varianter, och om en lågkonjunktur inträffar tror vi att den blir relativt kort och mild.

Vad är en ekonomisk recession?

En lågkonjunktur uppstår när ekonomin krymper. Det definieras generellt som minst två kvartal i följd av nedgång i bruttonationalprodukten, eller BNP, som fungerar som ett mått på ekonomiskt välmåemde. När ekonomer talar om "officiella" eller definierar lågkonjunkturer, hänvisar de ofta till datumen för en lågkonjunktur som bestäms av National Bureau of Economic Research. Den senaste lågkonjunkturen, orsakad av pandemilåsningen, började i februari 2020 och slutade i april samma år, enligt NBER.

Kommer det att bli en ekonomisk recession de närmaste åren?

För närvarande är en ekonomisk recession inte i vårt basfall. Även om vi nyligen har sänkt våra BNP-prognoser på kort sikt på grund av motvind från kriget i Ukraina och andra faktorer, förväntar vi oss fortfarande att tillväxten förblir i positivt territorium. Våra synpunkter på kort sikt är i stort sett i linje med konsensusuppskattningar.

Forecast for real growth

 

Grunderna för den ekonomiska expansionen var starka under 2022, med konsumenter som bibehöll en sund aptit att spendera och normalisering från pandemin gav ytterligare medvind. Men en aggressiv penningpolitisk åtstramning dämpar utsikterna för ekonomisk tillväxt, drivet av Feds strävan att dämpa hög inflation. I slutändan tror vi att inflationsproblemet inte kommer att vara så allvarligt att det tvingar Fed att skapa en lågkonjunktur. Det finns dock en liten möjlighet att Fed kan utlösa en lågkonjunktur av misstag.

Räntorna har höjts två gånger, vilket höjt federal-funds-räntan från noll till 0,75%, med en aggressiv halvpunktshöjning i början av maj. På obligationsmarknaden förväntar sig investerare att Fed ska höja räntorna med ytterligare en halv procent i juni och att Federal-funds- räntan ska ligga runt 3% i slutet av detta år.

Mycket osannolikt att BNP tapp KV1 markerade början av recession

Real BNP i USA sjönk med 0,36% under första kvartalet 2022, eller 1, % på årsbasis. Detta är den första nedgången sedan pandemin började. Vi tror dock inte att detta markerar början på en ekonomisk recession, eftersom nedgången främst drevs av nettoexporten, som är en av de mest volatila komponenterna i BNP. Nedgången berodde på en ökning av importen, vilket räknas som negativt i BNP-beräkningarna.

Den slutliga inhemska efterfrågan, som är konsumtion plus fasta investeringar, inklusive utgifter från företag för att öka produktionskapaciteten, växte med sunda 2,5% på årsbasis trots motvind på utbudssidan.

Det är ovanligt att BNP sjunker när den inhemska efterfrågan ökar, särskilt med tanke på den stora ökningen av arbetsutbudet under första kvartalet. Lika förbryllande som nedgången i BNP är i ljuset av de bredare uppgifterna, misstänker vi att senare uppskattningar av siffrorna för första kvartalet kommer att revideras uppåt. Oavsett vilket bör tillväxten för resten av 2022 förbli i positivt territorium.

Även BNP-siffrorna för Sverige var negativa under första kvartalet 2022, här noterades en nedgång på 0,8% jämfört med föregående kvartal. Om vi däremot jämför med samma kvartal 2021 ökade svensk BNP med 3,0%. Utvecklingen för första kvartalet 2022 var klart svagare än de minus 0,4 procent i kvartalstakt som den preliminära uppskattningen löd på. Men SCB reviderade samtidigt upp tillväxten för både 2020 och 2021. Tappet under årets första kvartal skedde därmed från en högre nivå än tidigare känt.

En förklaring till nedgången är den stora smittspridningen i början av året. Hushållens konsumtion gick ned med 0,4 procent från kvartalet före, med fritid och underhållning som sänken. Den offentliga konsumtionen var en annan broms.Men i likhet med USAs förklaring till BNP-tappet var det även en ökad import so påverkade svensk BNP negativt. 

Quarterly growth

Var kan göra att vi får fel?

Det finns två huvudområden där vi kan gå fel i vår förväntning om att en lågkonjunktur inte kommer att inträffa. Det första scenariot är där den förväntade inflationen blir för hög. Förväntningar på hög inflation kan vara en självuppfyllande profetia, och när den väl har ägt rum är det svårt att komma ifrån.

För att tämja den höga inflationen i detta scenario skulle Fed tvingas höja räntorna mycket mer aggressivt än vad som förväntas för närvarande för att skapa en betydande avmattning i ekonomin. Detta kan innebära en miniversion av lågkonjunkturen 1981-82, som var allvarlig men relativt kortlivad. När väl Fed lättade på räntehöjningar återgick ekonomin snabbt till expansionsläge.

Ett andra scenario är om Fed är för aggressiv och höjer räntorna mer än vad som behövs för att dämpa inflationen. Detta är rimligt på grund av de långa fördröjningarna mellan när penningpolitiken genomförs och när den påverkar ekonomin, vilket gör överskridande möjlig. Det mesta av vad Fed gör i dag när det gäller åtstramningar kommer inte att dyka upp i termer av ekonomisk aktivitet förrän 2023. Fed kan bara göra en välgrundad gissning om hur mycket åtstramningar som kommer att krävas för att få tillbaka inflationen utan att vända ekonomin in i lågkonjunktur.

Ekonomiska lågkonjunkturer finns i många olika varianter

I slutändan tror vi att investerare är alltför fokuserade på den binära frågan om "kommer en lågkonjunktur att inträffa?" En viktigare fråga att ställa är "kommer en allvarlig, långvarig lågkonjunktur att inträffa?" Ekonomiska lågkonjunkturer finns i många olika varianter, så att bara ställa frågan om en lågkonjunktur kommer att inträffa är inte särskilt meningsfullt för investerarnas resultat eller ekonomins långsiktiga bana.

Om en ekonomisk recession skulle inträffa under de kommande två åren tror vi att den skulle bli relativt mild och kort. Till exempel, i scenariot med en lågkonjunktur orsakad av Feds överstramning, kan centralbanken göra en kurskorrigering som skulle få ekonomin tillbaka till expansion.

Vi ser mycket liten anledning att tro att en upprepning av den svåra, långvariga stora lågkonjunkturen skulle inträffa. Denna händelse ligger dock kvar och spökar i investerarnas bakhuvud. Men vi bör inte ta den stora lågkonjunkturen som en mall för varje lågkonjunktur. Många recessioner i USA efter andra världskriget åtföljdes av mycket tillfälliga effekter på ekonomisk aktivitet och tillgångspriser.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Preston Caldwell

Preston Caldwell  is equity analyst at Morningstar.

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings