ECB:s vändning och euron förväntas stiga: se upp för valutaeffekter

Den europeiska valutan tappade cirka 12% mot den amerikanska dollarn under det senaste året, men nu kan trenden vända. Här får du reda på vad det kan betyda för investerare och hur du skyddar din portfölj.

Valerio Baselli 2022-06-15 | 9:34
Facebook Twitter LinkedIn

valutor

Den 12 maj närmade sig euron paritet med den amerikanska dollarn för första gången på 20 år och svävade runt 1,04 dollar. Sedan dess har den stigit något och nådde 10 juni 1,07 dollar, vilket betyder 12% mindre än för ett år sedan.

Detta är inte en detalj för investerare i euroområdet som har tillgångar som inte är denominerade i euro i sina portföljer, eftersom de oundvikligen exponeras för växelkursfluktuationer när de gör denna typ av allokering. Att lämna valutaexponeringar ohedgade kan leda till en implicit – och i de flesta fall oavsiktligt – vadslagning.

Förhållandet mellan växelkurser och avkastning på den lokala marknaden spelar en viktig roll för utländska tillgångars beteende. För det mesta är valutarörelser och avkastning positivt korrelerade, så valutarisk ökar vanligtvis volatiliteten.

Hur valutaeffekten fungerar

Avkastningen på utländska värdepapper ges av marknadsutvecklingen, som dock måste justeras med den utländska valutans utveckling mot den lokala valutan. Och detta kan markera en viktig skillnad. I grund och botten, om den utländska valutan apprecieras mot den lokala, kommer effekten att bli positiv, eftersom tillgångar denominerade i den andra valutan kommer att stiga i värde på grund av uppsvinget från valutamarknaden. Omvänt, om den lokala valutan (för många europeiska länder allså euron) skulle stärkas skulle detta ha en negativ effekt på utländska tillgångar.

Till exempel, för Morningstar sjönk US Market Index så mycket som 16,4% hittills i år i amerikanska dollar, under tiden tappade det "bara" 10,7% i euro, tack vare den gynnsamma växelkursen för investerare från den gamla kontinenten (data från och med den 9 juni). Å andra sidan tappade Morningstar Eurozone Index 11,6% i euro sedan början av året, medan dess version i US-dollar tappade 17,2% under samma period. Som ett resultat av samma dynamik tappade Morningstar UK Index 0,5% i euro hittills i år, medan avkastningen i pund sterling är +0,7%.

För att istället ge ett exempel där euron har upplevt en appreciering mot en utländsk valuta, tappade Morningstar Japan Index 9% i euro, medan jämförelseindexets utveckling i japanska yen är -0,6%. Värdet på euron mot den japanska yenen har stigit med cirka 10% hittills under 2022 (data per 9 juni).

Så i det här fallet har japanska investerare som innehar tillgångar i euro gynnats av eurons styrka (det yendenominerade Morningstar Eurozone Index tappade endast 1,5% mellan 1 januari och 9 juni), medan investerare i euroområdet som investerat i japanska tillgångar skulle ha gjort ett klokt val i att säkra sig mot valutakursrisk med ett instrument som ger denna möjlighet.

EUR-USD, är fallet över?

"Dollarns styrka de senaste månaderna har varit en konsekvens av Federal Reserves cykel av räntehöjningar och, naturligtvis, en viss svaghet i den europeiska ekonomin relaterad till nedfallet från kriget i Ukraina", säger Peter Kinsella, Global Head of FX Strategy på Union Bancaire Privée (UBP).

"Den kommande förändringen av penningpolitiken av Europeiska centralbanken är en viktig faktor för euron, eftersom upphörandet av negativa inlåningsräntor sannolikt kommer att leda till att höga kapitalinflöden återgår till euroområdet, särskilt från obligationsinvesterare. Som ett resultat kommer euron sannolikt att dra nytta av denna dynamik under de kommande åren, och en återgång till nivåer runt 1,15 dollar är fullt möjlig i slutet av 2023”, bekräftar Kinsella.

Positiv europeisk data kan också delvis förklara den senaste tidens återhämtning för euron, eftersom EU:s bruttonationalprodukt reviderades uppåt till 0,6% kvartal för kvartal under årets första kvartal, från tidigare uppskattade 0,3%.

För investerare i euroområdet föreslår denna dynamik några försiktiga hedgingstrategier för att undvika risken för betydande appreciering av euron eller depreciering av utländsk valuta.

Hedging kommer med en kostnad

Men som diagrammet nedan visar ska man inte göra misstaget att tro att avkastningen som täcks av valutakursrisken sammanfaller perfekt med avkastningen i lokal valuta. För det första eftersom det alltid finns en högre avgift att betala, vilket adderar ytterligare ett lager av kostnader som investerare måste bära.

Dessutom använder de flesta valutasäkrade fonder eller ETF:er terminskontrakt för att säkra valutarisk. Dessa kontrakt – som helt enkelt låser in en framtida växelkurs och därmed eliminerar all osäkerhet om var räntevalutan kommer att handlas i framtiden – utsätts bland annat för den "rullande effekten". Vad är det? Terminskontrakt måste periodvis ersättas vid förfall och detta genererar "rullavkastningen". Sådan avkastning – som kan vara positiv eller negativ – bestäms av skillnaden mellan priset på det rullande korttidsutgående kontraktet och priset på det nya terminskontraktet med utgångsdatum längre fram i tiden.

Är det värt det?

Den primära fördelen med hedging är en betydande minskning av valutarisken. Men denna förmån kommer med kompromisser som högre avgifter och en begränsad meny av valmöjligheter.

"Den första punkten att kontrollera när man bestämmer sig för att hedga är det förväntade förhållandet mellan en tillgångs lokala avkastning och valutakurser", säger Daniel Sotiroff, Senior Manager Research Analyst på Morningstar. "Den förväntade korrelationen mellan dessa två bör vara positiv för att motivera eventuell hedgingaktivitet eftersom en positiv korrelation gör att valutarisk ökar volatiliteten för tillgångar noterade i utländsk valuta. Generellt sett har detta förhållande varit positivt tidigare och bör fortsätta att vara positivt i framtiden, men undantag som den japanska aktiemarknaden kan förekomma.”

Investerare bör också vara uppmärksamma på sin investeringshorisont. "Avkastningar hänförliga till utländska växelkurser kan ebba ut och flöda över tiden och öka en investerings volatilitet, men de tenderar att ha en dämpad inverkan på den långsiktiga avkastningen", förklarar Sotiroff. "Under tiden kan växelkursernas inverkan på avkastningen vara ganska dramatisk under korta tidsperioder."

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings