Morningstar ser H&Ms aktie som attraktiv med 40% uppsida

Morningstar behåller sin uppskattning av fair value för H&M i takt med klädjättens starka försäljning och lönsamhet i andra kvartalet - trots driftstoppet i Ukraina och Ryssland och inflationstryck. 

Johanna Englundh 2022-06-30 | 17:45
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstars seniora analytiker Jelena Sokolova anser att H&Ms aktie ser attraktiv ut på nuvarande nivåer med cirka 40% uppsida till vår uppskattning av verkligt värde på 179 kronor.

"Bolaget meddelade ett återköp av 3 miljarder kronor, motsvarande 1,5% av börsvärdet, vilket vi ser positivt på med tanke på dess attraktiva aktiekurs och 16 miljarder kronor i nettokassa i balansräkningen", resonerar Sokolova. 

H&M

Försäljning ökade med 12% under andra kvartalet (1 mars till 31 maj) i konstanta valutor (17% exklusive Ryssland, Vitryssland, och Ukraina), visserligen gynnas siffrorna av en ganska enkel jämförelsebas mot förra året, till följd av nedstängningar i Europa. I juni kan dock jämförelsebasen visa sig mer utmanande – företaget förväntar sig att försäljningen ska minska med 6%, varav 5% beror på effekterna från Ryssland och Ukraina.

Klädjättens bruttomarginal ökade med 90 punkter under kvartalet, vilket även rörelsemarginalen gjorde. Morningstar "är bekväm med våra långsiktiga prognoser för 10% rörelsemarginal för företaget." 

H&M förväntar sig fortfarande 178 nettobutiksstängningar för året, huvudsakligen i mognade marknader. Detta trots en stark återhämtning av butiksköp i takt med att nedstängningar och restriktioner hävs i Europa. "Vi ser positivt på detta med tanke på våra långsiktiga utsikter för onlinekanaler som vinner andelar av kläddistributionen över tid. Ledningen nämnde även att hinder i leveranskedjan gradvis lättas upp." 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings