Populäraste fonderna första halvåret

Trots ett dystert investeringsklimat under årets första sex månader fanns det fonder som lyckades locka till sig kapital. Här listas de tio fonderna med störst nettoinflöde. 

Johanna Englundh 2022-07-14 | 15:54
Facebook Twitter LinkedIn

money stack

 

Det är tydligt att investerare har dragit ned på risken under 2022. Fonden med det absolut största inflöden är Handelsbanken Räntestrategi, med en riskklass på 2 och ett nettoinflöde under perioden på hela 5,9 miljarder kronor. Totalt förvaltar fonden drygt 21 miljarder kronor. Totalt hittar vi fyra räntefonder på listan. 

Det är dock ingen vanlig räntefond i den benämningen att det är en värdepappersfond, den klassas nämligen som en specialfond. Fonden får investera i räntederivat och för att försöka skapa positiv avkastning får fonden även ha en negativ genomsnittlig räntebindningstid. 

"Vår tro har varit att centralbankernas minskade stödköp av obligationer, till följ av den höga inflationen, ska få räntekurvor att branta vilket fonderna varit positionerade för. Denna kurvbrantning har inte realiserats utan snarare har kurvorna flackat. Detta beror på att korta räntor stigit kraftigare än väntat och minskningen av stödköpen inte fått full effekt än. Positioneringen har påverkat avkastningen svagt negativt, men vi tror att detta kommer att korrigeras och därmed behåller vi positioneringen framgent", skrev fondens förvaltare Joakim Buddgård i en kommentar för juni. 

På andraplats hamnar Storebrand USA Plus, som nyligen bytt namn från SPP USA Plus, med ett inflöde om 5,2 miljarder. Storebrand USA Plus är en indexnära aktiefond med en hållbar inriktining som förvaltar totalt drygt 4,7 miljarder och startades i mitten på mars i år - därmed finns ingen statistik över fondens utveckling i tabellen ovan. 

Länsförsäkringar Global Indexnära är topplistans största fond, med ett förvaltat kapital om hela 49 miljarder kronor vid utgången av juni. Inflödet under året landade på 3,7 miljarder kronor och fonden placerar globalt i aktier inom olika branscher. 

Bland fonderna med det högsta inflödet är det tydligt att investerare försöker sprida riskerna genom att investera brett och inkludera många länder i sin portfölj. Förutom de fyra räntefonderna, som har en låg risknivå, ser vi globalfonder och fonder som fokuserar på andra länder än Sverige. Trots att dessa har en hög risknivå i SRRI-skalan ger de ändock en riskspridning för sparare som eventuellt har en övervikt mot Sverige. Värt att notera är dock att en globalfond har en stor exponering (vanligtvis runt 60%) mot USA, därav kan det vara onödigt att komplettera portföljen med en ren USA-fond, om man är ute efter riskspridning i form av diversifiering av länder. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar