Europeiska aktier är billigare än på länge

Teknikaktier och konsumentcykliska aktier erbjuder de flesta möjligheterna i en tid då fler europeiska aktier är billigare än de vart på länge. 

2022-07-20 | 9:37
Facebook Twitter LinkedIn

Investerare som trodde att nedgångarna under det första kvartalet var en engångsföreteelse blev besvikna eftersom årets andra kvartal såg ännu kraftigare fall i europeiska aktier och marknaderna rustade sig för den dubbla effekten av hög inflationstakt och räntehöjningar.

De europeiska aktiemarknaderna sjönk med mer än 9% under kvartalet, vilket ger nedgångar från årets start till idag norr om 15% och utplånade en stor del av uppgångarna under 2021.

Rabatter till våra uppskattningar av verkligt värde har ökat väsentligt under andra kvartalet, och Europa handlas nu mer än 20% under dess inneboende värde. På absolut basis är detta det billigaste regionen har varit på flera år, medan den relativt sett nu är den mest attraktiva prissatta regionen i vår globala täckning. Även om antalet möjligheter skiljer sig åt mellan olika sektorer, är nästan två tredjedelar av aktierna i vår europeiska täckning nu i 4- eller 5-stjärnigt territorium, vilket indikerar attraktiv uppåtpotential. (Bläddra ner till slutet av artikeln för en lista över undervärderade aktier)

Fler stormar att vänta eller lugnt vatten härifrån?

Förra gången skrev vi om att gå från en kris till en annan. En kvart senare och det enda som har förändrats är den underliggande krisen, eftersom skenande inflation och räntehöjningar står i centrum, och den pågående oron över kriget i Ukraina och utbrott av coronaviruset hamnar i bakgrunden, men de har inte försvunnit.

Med aktiemarknader som faller kraftigt under andra kvartalet i år finns det många möjligheter på den europeiska aktiemarknaden, vilket för tankarna till det berömda ordspråket av Warren Buffett att "vara girig när andra är rädda." Men saker och ting är aldrig så enkelt, och det finns allvarliga farhågor bland investerare att vi är på väg mot en ekonomisk recession, med aktievärderingar som sannolikt kommer att minska ytterligare om vi gör det. Ekonomer är tveksamma till att ropa "global recession" för tidigt, men det verkar som om globala ekonomiska indikatorer försämras och även om investerare inte nödvändigtvis antar det värsta, förbereder de sig för det.

european stocks

En annan aspekt av så branta aktiemarknadsnedgångar under andra kvartalet är att det har lämnat marknaden attraktivt prissatt, med mer än 60% av vår europeiska täckning i 4- eller 5-stjärnigt territorium för närvarande. Varje enskild sektor, med undantag för energi, som har sett starka positiva prisrörelser till följd av högre energipriser relaterade till kriget i Ukraina, har ett antal 5-stjärniga aktier, vilket indikerar en stark uppåtpotential.

EMEA star rating

Marknadens fokus på inflation har blivit ännu mer uttalad under det senaste kvartalet. Även om inflation är något som de flesta företag måste hantera, är vissa bättre positionerade än andra.

Vi tittar på företag med Morningstar Economic Moats, företag som har hållbara konkurrensfördelar gentemot sina motsvarigheter. Vi tittar också på branscher med prissättningskraft, som kan lägga prishöjningar direkt på slutkunden, oavsett om det rör sig om snabbrörliga konsumentvarumärken som Diageo eller L'Oreal eller vårdbolag. Vi gräver också djupt för att hitta mindre uppenbara områden för inflationsskydd i sektorer som telekommunikation, eller inom försäkringar, där vissa företag har positionerat sig i mer nischade/skyddade segment. Till sist tittar vi på företag som direkt drar nytta av inflationen på grund av förhöjda energipriser, stora oljebolag som TotalEnergies och ExxonMobil, eller mindre kända europeiska företag med ouppskattade grossistdivisioner till sina företag.

Konsumentcykliskaföretag är ett viktigt fokusområde för oss detta kvartal. Aktiekurserna sjönk med mer än 10% bara under det senaste kvartalet, vilket betyder att sektorn har fallit med nästan en fjärdedel under de senaste 12 månaderna. Skälen bakom detta steg är logiskt, högre inflationstakt och lånekostnader innebär en tightare konsument, vilket kan sänka konsumenternas utgifter under kommande kvartal. Men med ett fall av denna storleksordning kommer möjligheter, och just nu befinner sig nästan en tredjedel av aktierna i denna sektor i 5-stjärnigt territorium, vilket är mer än någon annan sektor.

Även om många företag i den cykliska konsumentsektorn kan känna en del smärta under de kommande månaderna, är vissa väl positionerade på längre sikt och har byggt upp sina onlinekundbaser väsentligt under pandemin. Inditex inom klädesektorn och Just Eat Takeaway är bara två företag som tåls att tänka på.

list

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings