Europeiska fondflöden i juli: utflöden i alla större kategorier

Alla större tillgångsslag hade nettoutflöden i juli. Aktier och råvaror drabbades hårdast. Omvänt upplevde passiva räntefonder inflöden.

Antje Schiffler 2022-08-24 | 10:28
Facebook Twitter LinkedIn

Flussi

Investerarnas sentiment förblev nedtryckt i juli med pågående oro för hög inflation, skyhöga energipriser, stigande räntor, kriget i Ukraina, utbudsflaskhalsar och en möjlig lågkonjunktur.

Långfristiga fonder med hemvist i Europa tappade 25,1 miljarder euro under månaden, och alla större tillgångsslag upplevde nettoutflöden. Aktier och råvaror var de tillgångsslag som drabbades hårdast, medan alternativa och räntefonder var jämförelsevis stabila.

Investerare tog ut 11,6 miljarder euro från aktiefonder, vilket markerar den femte negativa månaden i rad. Globala tillväxtaktier med stora bolag var den hårdast drabbade Morningstar-kategorin. Till skillnad från månaden innan såg både aktiva och passiva strategier i kategorin negativa siffror. Före juli hade passiva aktiebolag rutinmässigt attraherat investerares pengar.

Räntefonder upplevde sin sjätte negativa månad i rad, med 2,3 miljarder euro i inlösen; alla utflöden var hänförliga till aktiva strategier. Passiva räntefonder var samtidigt den enda huvudkategorigruppen som upplevde positiva nettoinflöden i juli. Amerikanska statspapper, såväl som europeiska stats- och företagsobligationer, hade de starkaste inflödena inom den gruppen.

Trots det fortsatta risk-off-sentimentet i juli och stigande räntor strömmade investerare till sådana strategier. Medan investerare lyckades söka sig till amerikanska statsobligationer redan förra månaden mitt i Feds penningpolitiska åtstramning, ökade köpaktiviteten för europeiska företags- och statsobligationer först i juli.

Kapitalflüsse

Råvaror: massiva utflöden

Råvarufonder hade ett positivt första halvår, men det var massiva utflöden i juli på 6,9 miljarder euro (juni hade utflöden på 2,5 miljarder euro), eller 4,70% av junitillgångarna. Detta resultat återspeglar att råvarumarknaderna verkar ha lugnat sig efter den månadslånga tjurrusningen då utbudet och logistiken förbättrades något. Dessutom pressade styrkan i den amerikanska dollarn kurserna.

Jordbrukspriserna sjönk med 7,4% i juli, och metaller sjönk med 13,4% (i spåren av förluster i tenn, järnmalm, koppar och nickel). Till och med energikomplexet (exklusive europeisk naturgas) lättade, med råolja ned 10% månad för månad, enligt Världsbanken. Guld minskade också: enbart iShares Physical Gold ETC registrerade ett nettoutflöde på 1,8 miljarder euro. Den ädla metallen ses vanligtvis som en hedge mot inflation, och med centralbanker som tog djärvare steg för att minska de stigande priserna, minskade guldköpen.

Blandfonder hade också inlösen för andra månaden i rad efter positiva nettoinflöden med början i april 2020. Dessa strategier tappade 2,3 miljarder euro. Alternativa fonder minskar samtidigt med 1,3 miljarder euro. Samtidigt lockade penningmarknadsfonderna 5,9 miljarder euro.

Tillgångar i långfristiga fonder hemmahörande i Europa steg till 11 303 biljoner euro i juli.

Mittelflüsse

 

Den hållbara vågen

Investerare fortsatte att hälla pengar – 6,3 miljarder euro – i "mörkgröna" fonder. Både aktiva och passiva strategier lyckades locka till sig nya medel, till skillnad från i juni då aktiva artikel 9-fonder också upplevde utflöden (dock endast 54 miljoner euro).

Å andra sidan tappade fonder som anses vara artikel 8 ("ljusgröna" fonder) 3,3 miljarder euro i juli – en trend som började i februari. Utflödet kunde helt hänföras till aktiva strategier, som hade inlösen på över 9,3 miljarder euro. Passiva artikel 8-fonder förblev dock på positivt territorium.

I juli fortsatte därför den divergerande tillväxttrenden mellan artikel 8 och artikel 9 fonder. Under första kvartalet förblödde det förstnämnda 7 miljarder euro respektive 27 miljarder euro under andra kvartalet. Artikel 9-fonder lockade samtidigt 12 miljarder euro under första kvartalet och 7 miljarder euro under det andra.

 

SFDR

 

 

 

Artikel 8 Artikel 9

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Antje Schiffler  är redaktör för Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings