Svensk ekonomi i lågkonjunktur 2023 enligt Regeringen

Ekonomin går mot en bister vinter och arbetslösheten väntas öka, 2023 bedöms svensk ekonomi vara i en lågkonjunktur. 

Johanna Englundh 2022-10-31 | 11:29
Facebook Twitter LinkedIn

Finansdepartementet presenterade sin senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen idag och finansminister Elisabeth Svantesson konstaterar att det är en dyster bild.

"Vi går inte bara bokstavligt talat mot vinter utan även Sveriges ekonomi går mot en bister vinter – hur kallt det blir vet vi inte", sade hon i en pressträff. 

Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 samtidigt som arbetslösheten väntas stiga. Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har visserligen ökat under 2022, men arbetslösheten är fortsatt hög.

"Hela svenska ekonomin riskerar drabbas av inflationen om vi inte får bukt med den", sade Elisabeth Svantesson vidare under pressträffen.

Trots att prognosen för svensk ekonomi redan är dyster konstaterar Elisabeth Svensson att det finns betydande risker att utvecklingen blir sämre än i huvudscenariot. 

Framför allt är den höga inflationsnivån, drivet av priserna på, energi, konstgödsel, vete och andra följdverkningar av kriget i Ukraina en stor huvudvärk när den nya regeringen ska lägga fram sin första budget.

”Just nu är det bekymmersamt att inflationen är så hög”, säger Elisabeth Svantesson och pekar på att inflationen skrivs upp till 5,9 procent nästa år.

”Kommer de höjda styrräntorna att pressa ner inflationen på det sättet som är förväntat”, frågar sig finansministern.

Hela ekonomin blir samtidigt mer sårbar i takt med att räntenivåerna ökar, påpekar Elisabeth Svantesson och pekar på den höga skuldsättningen hos hushåll och den kommersiella fastighetsmarknaden. 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings