Europa på rätt spår mot självständighet från rysk gas

Enligt en analys av Morningstar kan EU bli oberoende av rysk gas redan 2025. REPowerEU – så heter den översiktsplan som EU har tagit fram för vägen mot självständighet. I den aktuella "Energy Observer" tar Morningstar-analytikern Stephen Ellis en närmare titt på detta.

Morningstar News Team 2022-11-30 | 16:33
Facebook Twitter LinkedIn

skorsten

Målet med REPowerEU är att medelmsländerna från 2027 inte längre ska köpa gas från Ryssland. En enorm uppgift då importen från landet trots allt fortfarande låg på 43% 2020. I toppen av beroendet står en solklar etta: Tyskland.

tabell

Planen förutser också en betydande minskning av gasförbrukningen i Europa till 2030. Specifikt förväntas förbrukningen minska från 372 miljarder kubikmeter (cbm) år 2020 till 197 miljarder kubikmeter år 2027. År 2030 förväntas efterfrågan vara endast 122 miljarder cbm.

REPowerEU innehåller många initiativ för att uppnå dessa mål. Många investerare är dock med rätta skeptiska till om planen kommer att hålla. Morningstar antar att gasförbrukningen i EU blir högre än vad som förväntas i planen. Detta beror främst på att åtgärderna för förnybar energi, väte och biometan sannolikt inte kommer att vara tillräckliga.

Men Stephen Ellis, senior aktieanalytiker på Morningstar, påpekar om importoberoende:

"Även om vi förväntar oss att gasförbrukningen kommer att vara högre än REPowerEU-planen är vår basfallsprognos långt under investerarnas förväntningar mätt med de allmänt använda IEA-prognoserna. Investerare och IEA underskattar graden av framgång för planen i förhållande till många av vad vi tror är realistiska mål och den resulterande kraftiga minskningen av EU:s gasförbrukning under de närmaste åren", säger Ellis till Energy Observer. "I det långa loppet kommer EU att klara sig utan rysk gas – och generellt använda mindre gas."

Ellis antar att EU skulle kunna sluta importera rysk gas redan 2025.

Följande tabell visar i detalj hur analytikern Ellis ser på utvecklingen av efterfrågan och var EU är för optimistiskt ur hans synvinkel:

efterfrågebild

Diversifiering av försörjningskällor

För att bli av med rysk gas kan dock euroområdet inte bara räkna med att minska konsumtionen, utan måste också diversifiera sina försörjningskällor. De har redan gjort framsteg i detta avseende, särskilt genom att öka leveranserna av flytande naturgas (LNG) från USA.

År 2022 importerade Europa mycket högre volymer av amerikansk LNG än det historiska genomsnittet. Enligt Ellis är denna situation dock osannolikt permanent. År 2030 kommer efterfrågan från EU att minska.

"Det finns få tecken på att USA:s LNG-försörjning kommer att tjäna den europeiska efterfrågan på lång sikt, eftersom nya kontrakt främst riktar sig till asiatiska marknader", skriver han. I år har amerikanska LNG-exportörer skrivit på nästan 80% av sina kontrakt med kunder i Asien, med Kina i spetsen. Endast 15% är avsett för den europeiska marknaden.

Dessutom förlitar sig Europa på flytande återförgasningslagringsenheter (FSRU) för att föra gas till EU:s marknader, och dessa leveranskontrakt är till stor del tillfälliga. Detta tyder också på att efterfrågan inte kommer att vara permanent, säger Ellis. "Investerare kan verkligen vara för optimistiska att efterfrågan på amerikansk LNG är permanent."

graf

Möjligheter för investerare

Denna bedömning har konsekvenser för värderingen av amerikanska exportörer, särskilt Cheniere (LNG). Men det finns också investeringsmöjligheter.

"Pessimism om REPowerEU har skapat investeringsmöjligheter", säger Ellis. Flera energibolag och energibolag skulle kunna dra nytta av ökade konkurrensfördelar som ett resultat av planen. Dessa inkluderar Equinor, Shell, RWE, Centrica, SSE och Örsted. Leverantörer av solenergisystem som SolarEdge Technologies har också goda tillväxtutsikter. Inom industrisektorn förlitar sig Morningstar på energieffektivitetsföretag som Honeywell, vars produkter och tjänster är avgörande för att minska förbrukningen.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Centrica PLC1,14 USD0,00
Equinor ASA28,05 USD0,00
Honeywell International Inc204,04 USD0,00Rating
Orsted A/S1 827,46 MXN0,00
RWE AG Class A868,15 MXN0,00
SolarEdge Technologies Inc319,55 USD0,00Rating
SSE PLC1 753,50 GBP0,00Rating

About Author

Morningstar News Team  Please direct comments about this article to the News Team.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings