Högre inflationstakt än väntat i Sverige

Konsumentpriserna i Sverige ökade mer än väntat i årstakt i december. På årsbasis steg konsumentpriserna, KPI, 12,3% (+11,5), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 12,0%.

Finwire 2023-01-13 | 8:47
Facebook Twitter LinkedIn

kundvagn

Inflationen lyfte på grund av bland annat högre räntekostnader vilka bidrog med 2,3 procentenheter.

Därutöver steg elpriserna med 28,8% jämfört med månaden innan. De högre elpriserna bidrog till att lyfta inflationen med 1,4 procentenheter under december.

Livsmedelspriserna fortsatte också att öka. De steg i månadstakt med 0,9% i december och har nu stigit 13 månader i rad. Ökningen sett över det senaste året landar på 18,6%.

Två kategorier visade samtidigt på lägre priser. Detta gäller för drivmedelspriser, som backade -8,6% på månadsbasis, och bidrog till att även sänka transportpriserna med -1,1%. Drivmedels- och transportprisernas bidrag till inflationen var -0,3 respektive 0,2 procentenheter under december.

Inflationstakten KPIF, konsumentprisindex med fast ränta, var 10,2%. Det var en ökning från 9,5% månaden innan och högre än väntade 9,8%. Månadsförändringen från november till december var 1,9%.

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 8,0% i november till 8,4% i december.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings