Matinflation: När globala problem blir lokala

Européer, såväl som svenskar, ser priserna för baslivsmedel skjuta i höjden varje månad. Vi är utlämnade till globala faktorer, men också våra egna inhemska

James Gard 2023-02-23 | 16:26
Facebook Twitter LinkedIn

Millet farmer in Zimbabwe

Medan energikostnaderna verkar minska i Europa, är matinflationen en baksmälla från Rysslands invasion av Ukraina som verkar mer ihållande. Detta är särskilt fallet i Storbritannien och Sverige, där konsumentprisinflationen fortfarande är högre än i USA och Europa.

Ekonomer beskriver ihållande hög inflation som "klibbig" och det är vad vi ser i både Storbritannien och Sverige just nu. Jag ska titta på faktorerna för världens livsmedelsinflation och var Storbritannien passar in i den globala matrisen av "mjuka" råvaror.

Om man börjar med den bredare makrobilden så steg de globala livsmedelspriserna i höjden i början av 2022 på grund av störningar i ukrainska leveranser till marknaden. Spannmålsexporten påverkades särskilt. Det är en betydande gröda eftersom den ger nästan 50% av människors dagliga kalorier genom bröd, ris och spannmål. Det används också för att mata boskap, som tillhandahåller mejeriprodukter.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation tillhandahåller ett månatligt livsmedelsprisindex som hjälper till att sätta förra årets händelser i ett sammanhang. Medan det årliga indexpriset slog rekord 2022, har det skett stora toppar i priserna under tidigare perioder: i januari 2023 nådde indexet 131,2, men det är mycket nära prisnivån 2011. I början av 2023 är indexet faktiskt lägre än före invasionen.

Trendlinjen för 2022 visar stora ökningar i mars-juni, vilket återspeglar störningar orsakade av krig, men sedan en nedgång när 2022 fortskred och fler förnödenheter kom ut på marknaden. Ett liknande mönster förekommer i indexets fem distinkta kategorier: kött, mejeriprodukter, spannmål, vegetabiliska oljor och socker. Alla dessa kategorier fick en prisuppgång under våren för att sedan avta mot slutet av året. Alla utom kategorin vegetabilisk olja är högre i slutet av året jämfört med starten. Men de är inte nämnvärt högre än för ett år sedan.

Spannmålsblockaden hävd

Vad kan förklara denna uppmjukning av priserna? En faktor kan vara upphävandet av den ryska marinblockaden mot Ukrainas spannmålsexport i juli. I en överenskommelse som förmedlats av Turkiet och FN (FN), befann sig dessa förnödenheter på väg mot Europa, efter att ha öronmärkts för Afrika. Brasilianska försörjning av majs täppte också till några av luckorna.

FN:s FAO:s chefsekonom Maximo Torero säger att det inte finns något utrymme för självbelåtenhet, trots de uppmuntrande pristrenderna de senaste månaderna.

"Det är viktigt att vara vaksam och hålla ett starkt fokus på att mildra den globala livsmedelsosäkerheten med tanke på att världens livsmedelspriser ligger kvar på höga nivåer, med många basvaror nära rekordhöga nivåer och med stigande rispriser, och fortfarande många risker förknippade med framtida leveranser, " säger han.

Storbritannien har befunnit sig i den skarpa änden av denna ökning av livsmedelspriserna: krigsstörningar har blandats med pågående leveransproblem orsakade av pandemin, Brexit och brist på arbetskraft.

Och politisk/valutavolatilitet kastades också in i mixen förra året. Att importera mjuka råvaror, som är prissatta i dollar, har varit en smärtsam upplevelse för Storbritannien eftersom pundet har fallit mot dollarn – GBP nådde nästan paritet med USD i slutet av september innan det nu sjunkit tillbaka till cirka 1,21 dollar. Detta är en upplevelse som svenskar också är väl bekanta med, då svenska kronan hade ett minst sagt kämpigt 2022. 

Basvaror skjuter i höjden 

Politiker är särskilt känsliga för detta eftersom livsmedelsinflationen påverkar de fattiga oproportionerligt; Medelklasskonsumenter kan shoppa runt, byta ICA mot LIDL, dra ner på sina icke-nödvändiga resor och sänka uppvärmningen några grader.

Men för hushållen med lägst inkomster har det handlat om att "äta eller slå på värmen" medan skolor rapporterar att vissa barn visar tecken på undernäring. 

Mike Watkins, chef för återförsäljare och affärsinsikt på NielsenIQ, sa: "Ökningen av livsmedelsinflationen kommer att sätta ytterligare press på hushållens budgetar och det är osannolikt att det kommer att bli någon förbättring i konsumenttänket kring privatekonomi inom den närmaste tiden. Med shoppare som har mindre pengar att spendera på diskretionär detaljhandel efter att ha betalat för sina nödvändiga matvaror, kommer det att finnas lite som stimulerar efterfrågan över icke-livsmedelskanalerna."

Med mat som tar upp en ständigt ökande del av konsumenternas utgifter innebär detta problem för återförsäljare och tjänsteleverantörer av alla slag. För närvarande ser Storbritannien ut att undvika lågkonjunkturen, om än med snäva mått.

Grönsaksbrist och införandet av ransonering av stormarknader denna vecka är ytterligare en illustration av Storbritanniens ömtåliga livsmedelskedja.

Efterfråga och utbud

Kriget i Ukraina har stört den självbelåtenhet som Europa känner när det gäller tillgången på nödvändiga varor som energi och mat. Västvärlden håller trots allt bara på att komma ikapp med globala trender – i många år har livsmedelsosäkerhet varit ett gissel för utvecklingsländer, som har varit mer känsliga för dåliga skördar, extremt väder, torka, översvämningar och till och med militära konflikter. Precis som med förvaltningen av alla knappa resurser har politiken blivit inblandad – och har lett till anklagelser om att "tigga din granne"-politik och att rika nationer bjuder över fattigare.

Globaliseringen förutsätter i teorin att efterfrågan i en del av världen på en produkt eller tjänst tillgodoses av en i en annan – och marknaden bestämmer priset och kvantiteten som följer. Det gäller för spannmål likväl som det gör för elfordon och halvledare. Väst går sällan hungrig i denna modell.

Men den bekväma synen på världen har rubbats, kanske för alltid, av militära konflikter i Europa, handelskrig och en ökning av protektionism. Precis som när det gäller energi, strävar Europa nu efter att diversifiera sina livsmedelskällor så att det inte hamnar i kläm igen.

Vart härnäst? 

Morningstar-analytikern Ioannis Pontikis säger att priserna på jordbruk, råvaror och livsmedel alltid har varit volatila. Även om priserna för de mest kritiska varorna som vete och palmolja är lägre än sin topp förra året, ligger de fortfarande på förhöjda nivåer och bidrar till starka inflationstryck.

Ett prisfall kommer, men inte på ett tag, säger han

"Utsikterna för 2023 livsmedelspriser ser fortfarande blandade och osäkra ut, med låg inflation och potentiell deflation som bara äger rum i slutet av året."

Det kan finnas mer smärta att komma för konsumenterna, även om stora företag som Nestle och Unilver redan har skickat över prishöjningar.

"Ändå förväntar vi oss en fortsättning av prisökningar under 2023, dock på en lägre nivå än 2022, givet fortfarande inflationstryck i lönerna men ännu viktigare, råvaruinflationen som dessa företag inte kunde föra vidare 2022 eftersom inflationen materialiserades efter deras årliga förhandlingar med återförsäljare."

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

James Gard  is content editor for Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar