För många investeringsalternativ? Här är några tips

Nu för tiden lever vi i en värld som präglas av ett överflöd av konsumentval, men att ha fler alternativ leder inte nödvändigtvis till bättre beslut.

Samantha Lamas 2023-09-26 | 13:15
Facebook Twitter LinkedIn

Brain fog

Investerare står inför fler möjligheter än någonsin med information tillgänglig vid deras fingertoppar och verktyg för att omsätta nya idéer i handling bara några klick bort.

Men att ha fler alternativ och större kontroll över dessa val betyder inte alltid bättre beslut.

På vissa sätt kan investerare känna sig överväldigade av de otaliga informationskällor och verktyg de har till sitt förfogande, alla som tävlar om deras uppmärksamhet (och pengar).

Om människor lyckas sålla igenom den information som kastas på dem från källor som nyhetsmedier, vänner och familj, robotrådgivning och andra, måste de ändå tolka branschjargong och granska en rad alltmer komplexa investeringsprodukter.

Sammanfattningsvis kan de oändliga verktygen och informationskällorna som är tillgängliga för investerare komplicera deras beslut istället för att förenkla dem.

Hur påverkar för många alternativ beteendet?

Alla dessa faktorer kan få vissa investerare att falla offer för valöverbelastning, en snedvridning som orsakas av att man överväldigas av för många alternativ. Som ett resultat av denna snedvridning kan investerare hamna i några beslutsfällor:

• Tröghet: de väljer att helt undvika att fatta ett beslut och gör ingenting;

• Naiv diversifiering: de väljer lite av allt. I portföljbeslut kan detta få investerare att sprida sina tillgångar bland alla tillgängliga investeringsalternativ, oavsett deras målsättning för tillgångsallokering eller kostnad;

• Välja uppmärksamhetsväckande investeringar: De väljer investeringar de nyligen såg i nyheterna eller andra mediekanaler;

• När det gäller ekonomi kan dessa genvägar bli ödesdigra misstag, vilket leder vissa investerare att skjuta upp viktiga ekonomiska beslut eller överskrida budgeten för investeringsalternativ.

Vägleda investerare genom djungeln

Hur kan rådgivare hjälpa investerare att hantera allt brus? För det kan vi vända oss till forskningsbaserade beslutsstrategier.

Börja med att begränsa tillgängliga alternativ

Om en klient behöver välja en ny investering, ge dem några väl utvalda alternativ att välja mellan istället för hela utbudet av tillgängliga produkter. Om de vill läsa om finansiella ämnen på sin fritid, guida dem till några betrodda webbplatser eller bloggar. Denna teknik handlar om att begränsa den myriad av alternativ som finns tillgängliga för investerare och ge dem ett personligt utvalt urval.

Bygg en struktur för beslutsprocessen 

Om en klient fortsätter att undvika att återkomma till dig med ett beslut, hjälp dem att boka en tid i deras kalender när de ska fatta beslutet. Om en klient är teknikvan och har en onlinekalender, gå det extra steget och inkludera en beskrivning av beslutet i inbjudan tillsammans med eventuella tillämpliga (och granskade) resurser klienten kan använda för att fatta ett informerat beslut.

För tillbaka allt till deras mål

Ibland när vi ställs inför frestande alternativ och avancerade verktyg, glömmer vi varför vi började processen från första början. Om en klient frestas att ta genvägen att välja den uppmärksamhetsväckande investeringen, kan det nu vara en bra tidpunkt att påminna dem om deras mål och hur den investeringen stämmer överens (eller inte) med dem.

Kanske är det nya investeringsalternativet populärt men också volatilt – och inte ett bra sätt att hjälpa dem att uppnå sitt mål om tidig pension, som bara är sex år bort. Att hjälpa investerare att se den diskrepansen kan få dem att reflektera och ompröva och slutligen fatta beslut som är mer lämpliga för deras unika situation.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Samantha Lamas  är beteendeanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar