Hållbara fonder

Morningstar definierar en strategi som en ”hållbar investering” om den beskrivs fokusera på hållbarhet, miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG) i sitt prospekt eller andra legala dokument. Denna klassificering mäter inte hur Morningstar bedömer effektiviteten i fondens hållbara strategi. Istället återspeglar den fondens uttalade mål.

Hitta rätt med våra nya filter för hållbarhet.

Fondnamn
Morningstar kategori
Hållbar investering
Hållbarhetsbetyg
Low Carbon
Årlig kostnad (%)
Morningstar Rating
SKAGEN Global Global, mix bolag Yes Yes 1
Fidelity Greater China Fund Kina & närliggande Yes Yes 1.93
Fidelity Taiwan Fund Taiwan Yes Yes 1.92
SKAGEN Global Global, mix bolag Yes Yes 1
SKAGEN Global Global, mix bolag Yes Yes 1
SKAGEN Global Global, mix bolag Yes Yes 1
SKAGEN Global Global, mix bolag Yes Yes 1
SKAGEN Global Global, mix bolag Yes Yes 1
Fidelity America Fund USA, värdebolag Yes No 1.89
Allianz Euroland Equity Growth Euroland Yes Yes 1.85
Allianz Euroland Equity Growth Euroland Yes Yes 1.85
BMO Responsible Global Equity Fund Global, tillväxtbolag Yes Yes 1.75
Pictet-Clean Energy Branschfond, ny energi Yes No 2.01
Fidelity America Fund USA, värdebolag Yes No 1.04
HSBC GIF Global Equity Climate Change Global, mix bolag Yes Yes 1.85
HSBC GIF Global Equity Climate Change Global, mix bolag Yes Yes 1.85
Guinness Sustainable Energy Branschfond, ny energi Yes 1.99
Pictet-Security Global, flexibel Yes Yes 2
Pictet-Timber Branschfond, råvaror Yes No 2.03
Pictet-Timber Branschfond, råvaror Yes No 2.03
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings