Hållbara fonder

Morningstar definierar en strategi som en ”hållbar investering” om den beskrivs fokusera på hållbarhet, miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG) i sitt prospekt eller andra legala dokument. Denna klassificering mäter inte hur Morningstar bedömer effektiviteten i fondens hållbara strategi. Istället återspeglar den fondens uttalade mål.

Hitta rätt med våra nya filter för hållbarhet.

Fondnamn
Morningstar kategori
Hållbar investering
Hållbarhetsbetyg
Low Carbon
Årlig kostnad (%)
Morningstar Rating
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-USD SGD Asien ex Japan Yes Yes 1.91
HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend AC USD EUR Global, stor utdelning Yes Yes 1.85
HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend AC USD SGD Global, stor utdelning Yes Yes 1.85
HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend AC USD HKD Global, stor utdelning Yes Yes 1.85
HSBC Global Investment Funds - Global Sustainable Long Term Dividend AC USD GBP Global, stor utdelning Yes Yes 1.85
Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund EUR R Distribution Global, små/medelstora bolag Yes Yes 1.85
CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc EUR Global, tillväxtbolag Yes Yes 1.73
Pictet - Clean Energy Transition P EUR Branschfond, ny energi Yes No 1.99
Candriam Equities L Europe Optimum Quality Class Z EUR Cap lång/kort, Europa Yes Yes 0.2
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change AC Branschfond, miljö Yes Yes 1.85
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change AD Branschfond, miljö Yes Yes 1.85
Guinness Sustainable Energy C USD Accumulation Branschfond, ny energi Yes No 1.88
Pictet-Timber P dy USD Branschfond, råvaror Yes No 2
Pictet-Timber P dy GBP Branschfond, råvaror Yes No 2
Guinness Sustainable Energy C GBP Accumulation Branschfond, ny energi Yes No 1.85
Pictet-Clean Energy Transition P dy GBP Branschfond, ny energi Yes No 1.99
Pictet-Health P dy GBP Branschfond, läkemedel Yes Yes 2.02
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 GBP Branschfond, ny energi Yes No 1.23
Pictet-Health I dy GBP Branschfond, läkemedel Yes Yes 1.12
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 EUR Blandfond - euro, balanserad, global Yes Yes 0.98
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar