Ordlista

Avkastning i årstakt

"Årstakt" innebär att avkastningen under längre tidsperioder räknas om till en årsränta, jämförbar med räntan på ett lån eller ett bankkonto. Till exempel, om en fond har givit 21 procent avkastning under två år, så är det lika med en årstakt på 10 procent. Eller, om en fond har givit 159 procent under tio år, så är det (nästan) lika med 10 procent per år. Beräkningen görs med hjälp av ett "geometriskt medelvärde", vilket innebär att resultatet i årstakt (1,10)multiplicerat med sig självt aktuellt antal gånger (10 år) ger det totala resultatet (2,59).

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings