Ordlista

Avkastning i årstakt

"Årstakt" innebär att avkastningen under längre tidsperioder räknas om till en årsränta, jämförbar med räntan på ett lån eller ett bankkonto. Till exempel, om en fond har givit 21 procent avkastning under två år, så är det lika med en årstakt på 10 procent. Eller, om en fond har givit 159 procent under tio år, så är det (nästan) lika med 10 procent per år. Beräkningen görs med hjälp av ett "geometriskt medelvärde", vilket innebär att resultatet i årstakt (1,10)multiplicerat med sig självt aktuellt antal gånger (10 år) ger det totala resultatet (2,59).

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies