Ordlista

Allokering

Fondens fördelning mellan olika typer av tillgångar brukar i fondbranschen kallas "allokering", vilket ibland översätts med "tillgångsfördelning". Hur fondspararen totalt sett har fördelat sitt sparande mellan till exempel sin bostad, räntesparande och aktiesparande är ofta det som har störst inverkan på förmögenhetens utveckling. Normalt används ordet "allokering" om de breda tillgångsklasserna aktier, obligationer, kontanter, fastigheter, guld, etcetera. Ibland används ordet även om fördelning mellan länder och branscher i rena aktiefonder.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings