Ordlista

Tillgångsklasser

Sparande kan delas upp i några breda tillgångsklasser: aktier, obligationer, kontanter, fastigheter, guld, etcetera. De olika typerna av tillgångar ger olika nivåer av risk, likviditet och förväntad avkastning. Aktier brukar ge högst förväntad avkastning, men med högre risk än andra tillgångar. Fastigheter ger ofta avkastning till lägre risk, men med sämre likviditet (möjlighet att snabbt sälja). Kontanter (eller korta räntefonder) ger lägst risk och bäst likviditet, men kan bara placeras med låg förväntad avkastning.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy