Ordlista

Förvaltning

Förvaltning är ett allmänt begrepp som brukar användas för att beskriva ett ansvar att kontinuerligt övervaka och försöka maximera avkastningen hos investeringar inom ett förutbestämt område. Fondförvaltning utförs juridiskt sett av företag med myndigheternas tillstånd, som kallas fondbolag. De individer som fondbolagen har anställt eller anlitat för detta arbete brukar kallas förvaltare.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings