Ordlista

Beta

Beta är ett mått på fondens känslighet för svängningar i marknaden som fonden placerar på. Beta är ett historiskt värde som jämför fondens utveckling med hela marknadens utveckling under samma period, ofta 36 månader. 1,00 representerar samma svängning som jämförelseindex (marknaden). Är en fonds betavärde högre än 1,00 indikerar det att fonden i snitt stiger mer än index, när index stiger, och tvärt om. Ett värde under 1,00 indikerar att fonden påverkas mindre än index av händelser som påverkar index (marknaden). Ett beta värde av 1,10 betyder att fondens utveckling har varit tio procent bättre än index när marknaden har gått upp och i snitt tio procent sämre än index när marknaden gått ner. På motsvarande sätt betyder ett beta av 0,90 att fondens utveckling har varit tio procent sämre än index när marknaden gått upp och tio procent bättre när marknaden har gått ner. Ett lågt beta betyder inte att fonden har låg total svängning (volatilitet), det betyder endast att fondens känslighet för marknaden är låg. Exempel: En fond som har investerat en ovanligt stor andel i råvaruproducenter har ofta ett lägre betavärde (och R-kvadrat värde) eftersom utvecklingen av fonden är mer beroende av prisutvecklingen på råvaror och därmed vinsterna hos företag i råvarubranschen, vilket minskar beroendet av aktiemarknaden som helhet. Betavärdet presenterat på Morningstar.se mäter relationen mellan fondens avkastning enskilda månader över tre månaders statsskuldväxel (SSVX), jämfört med fondkategorins jämförelseindex (marknadens) avkastning över SSVX, samma månader.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings