Ordlista

Blandfond

En fonds som fördelar pengarna mellan investerar i aktier och i räntebärande värdepapper, vilket ger lägre risk än i en ren aktiefond. Fördelningen skiljer sig mellan olika blandfonder, vilket påverkar både avkastning och risk. Fondens placeringsinriktning och val av jämförelseindex styr fördelningen. En blandfond klarar sig normalt bättre än aktiefonder när aktiemarknaderna faller.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings