Ordlista

Jämförelseindex

För de flesta kategorier fonder har Morningstar utsett ett jämförelseindex representerar den marknad och/eller de värdepapper fonden investerar i. Index varierar baserat på fondens kategori och behöver inte vara samma som fondbolaget själv använder. Ibland används det engelska ordet "benchmark". För flertalet aktiefonder använder Morningstar jämförelseindex som levereras av MSCI. Dessa har ofta förkortningen NDTR_D som betyder "Net dividend total return in US-dollar". Översatt till svenska betyder det att utdelningar är återinvesterade i index, netto efter skatt, att all avkastning från aktierna är med (inklusive avknoppningar och liknande), samt att den ursprungliga indexserien är räknad baserat på aktiernas värde i dollar. Morningstar räknar om index till andra valutor, på den svenska hemsidan normalt till svenska kronor. Börsindex beräknas normalt som den genomsnittliga värdeförändringen hos de värdepapper som är noterade på en viss marknad, eller hos ett i förväg bestämt urval värdepapper. Detta ger ett vägt index, eftersom stora börsbolag med många aktier och stort börsvärde eller stora emittenter med stora lån totalt har större inverkan på index.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings