Ordlista

Reavinst

Reavinst är nettot av satsat kapital och erhållet belopp vid investeringens slut. När det gäller fonder är det normalt det belopp som utbetalas när andelar säljs, minus genomsnittligt anskaffningsvärde. Specialregler finns dock i skattelagstiftningen.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies