Ordlista

Reavinst

Reavinst är nettot av satsat kapital och erhållet belopp vid investeringens slut. När det gäller fonder är det normalt det belopp som utbetalas när andelar säljs, minus genomsnittligt anskaffningsvärde. Specialregler finns dock i skattelagstiftningen.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings