Ordlista

Realisationsbeskattning, reavinstskatt

Beskattning av vinster uppkomna genom handel med värdepapper. Nettot av de vinster/förluster man gjort under året kallas reavinst/-förlust. Reavinsten beskattas efter en viss procentsats, som för närvarande är 30 procent. Blir beloppet negativt kallas det reaförlust. Reaförlusten är avdragsgill, dock ej alltid till 100%.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies