Ordlista

Realisationsbeskattning, reavinstskatt

Beskattning av vinster uppkomna genom handel med värdepapper. Nettot av de vinster/förluster man gjort under året kallas reavinst/-förlust. Reavinsten beskattas efter en viss procentsats, som för närvarande är 30 procent. Blir beloppet negativt kallas det reaförlust. Reaförlusten är avdragsgill, dock ej alltid till 100%.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings