Ordlista

Företagsobligationer

Säljs av företag som behöver låna pengar. De ger en fast ränta fram till förfallodagen, då nominellt belopp återbetalas. Risken finns dock att företaget går i konkurs, vilket gör att "marknaden" kräver högre ränta än de får från statsobligationer. Svenska räntefonder brukar investera en mindre del av kapitalet i företagsobligationer av hög kvalitet. Utländska fondbolag har ibland fonder med orden "High Yield" i namnet vilket tyder på en stor andel företagsobligationer. De mest riskabla brukar i USA kallas "Junk bonds" och utlovar ofta mer än dubbelt så hög avkastning som statspapper, men med hög risk för konkurs och därmed förlust av satsat kapital. I en fond kan dock en sådan förlust balanseras av hög avkastning på övriga innehav.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings