Ordlista

Förvaringsinstitut

Den organisation, normalt en stor bank som ingår i ett nätverk av internationella banker, som förvarar fondens värdepapper och slutför dess affärer. Har ansvaret för att säkert förvara fondens värdepapper och kontrollera att fondbolaget följer lagar och fondens placeringsbestämmelser.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings