Ordlista

Baserat på rapport från

Anger datum för de senaste innehav hos fonden som finns i Morningstars databas. En av den aktiviteter som Morningstar ägnar mest tid är att samla in, kontrollera, lagra och sprida information om fondernas kompletta innehav. Så långt möjligt försöker Morningstar få fondbolagen att leverera portföljer elektroniskt (vi har en gratis tjänst på internet för detta ändamål) och då eftersträvar vi uppdatering en gång per månad. Fonder registerade i Sverige rapporterar via Finansinspektionen varje kvartal. I övriga fall försöker vi uppdatera innehaven hos de mest intressanta fonderna när de skickar ut helårs- och halvårsrapporter.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar