Ordlista

Startdatum

Den tidpunkt då fonden startades av fondbolaget och andelar började säljas. Normalt har fonden då andelskursen 10, 100 eller 1000 i sin noteringsvaluta.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings