Ordlista

Registrering, juridisk hemvist

Det land som en individ, fond eller företag har som juridisk hemvist. Normalt är detta det land där skatt måste betalas. Resultatet för en svensk fondsparare som investerar i en fond registrerad utomlands (ofta Finland eller Luxemburg) påverkas alltså av skattereglerna i båda länderna. Normalt ger det en skattefördel för svenska fondsparare att fonden är registrerad utomlands, eftersom svenska fonder är tvungna att ge utdelning varje år, vilket ger ökad kapitalskatt året efter. Om fonden är registrerad utomlands betalar en svensk inte någon svensk kapitalskatt förrän andelarna säljs, vilket vid långsiktigt sparande normal betyder att en skattekredit byggs upp, som kan ge extra avkastning. Spartiden behöver dock normalt vara mer än tio år för att effekten ska bli betydande.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings