Ordlista

Utdelning

Kontant avkastning som betalas ut till innehavaren av värdepappret. Aktiebolag ger normalt utdelning varje år till de som äger aktier i bolaget. Fram till och med 2011 tvingades svenskregistrerade fonder ge utdelning, annars blev resultatet en onödig dubbelbeskattning av avkastningen (både i fonden och hos andelsägaren). Dessutom finns investerare som vill att deras fonder ska ge en årlig utdelning, främst stiftelser och liknande. Därför finns fortfarande ofta andelsklasser som ger utdelning, normalt en gång per år.
[Min portfölj] Även en typ av transaktion som kan registreras i vår portföljhanterare. Notera att Morningstars portföljhanterare inte registrerar utdelningar med automatik, vi vet inte om de erhållits som nya andelar eller kontanter, eller om de har belastats med källskatt.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings