Ordlista

Vinst, vinster

På aktiemarknaden brukar man använda ordet "vinst" om företagens redovisade resultat. I princip är det summa intäkter minus summa kostnader. Dock används flera olika typer av resulat för olika syften, till exempel före skatt, efter skatt, "pro forma", rörelsens resultat, "resultat före räntekostnader, avskrivningar och skatt" med flera. Ett företag kan också beräkna sina resultat med hjälp av mer än en redovisningsmetod (till exempel både den svenska och den amerikanska) Dessutom görs ofta prognoser för dessa resultat, främst av de mäklarfirmor som säljer aktier. Vinsterna används sedan vid beräkningar av nyckeltal som p/e-tal och vid värdering av aktier. Men de många olika vinsterna gör att det ofta är oklart vilken vinst som har använts, och beroende på om man vill argumentera för eller emot kan man använda olika definitioner på vinst.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings