Ordlista

Vinst, vinster

På aktiemarknaden brukar man använda ordet "vinst" om företagens redovisade resultat. I princip är det summa intäkter minus summa kostnader. Dock används flera olika typer av resulat för olika syften, till exempel före skatt, efter skatt, "pro forma", rörelsens resultat, "resultat före räntekostnader, avskrivningar och skatt" med flera. Ett företag kan också beräkna sina resultat med hjälp av mer än en redovisningsmetod (till exempel både den svenska och den amerikanska) Dessutom görs ofta prognoser för dessa resultat, främst av de mäklarfirmor som säljer aktier. Vinsterna används sedan vid beräkningar av nyckeltal som p/e-tal och vid värdering av aktier. Men de många olika vinsterna gör att det ofta är oklart vilken vinst som har använts, och beroende på om man vill argumentera för eller emot kan man använda olika definitioner på vinst.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies