Ordlista

Aktier

En aktie är en andel av ägandet av ett företag. Fonder köper normalt enbart börsnoterade aktier. Avkastningen består dels av ändringen hos aktiekursen, dels av utdelningar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings