Ordlista

Säljavgift

Den avgift fondbolaget tar ut när man löser in fondandelar, även kallad "utträdesprovision". Normalt tas den ut i procent av realiserat belopp. I vissa fall tas den bara ut på kortare innehav, till exempel under ett år, och ibland tillfaller avgiften då fonden (syftet är då att kompensera de långsiktiga spararna för de kostnader för köp och försäljning av aktier som de kortsiktiga spararna orsakar fonden).

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings