Ordlista

Avgift

De vanligaste avgifterna förknippade med fondsparande är förvaltningsavgift, köpavgift samt säljavgift. Vissa avgifter tas ur fonden och belastar alla andelsägare lika, medan andra tas ut separat. Även andra kostnader belastar fondernas avkastning, till exempel transaktionskostnader, administrativa kostnader och skatter. Andelskursen beräknas netto efter alla avgifter och kostnader som belastar fonden, men utan hänsyn till avgifter och kostnader som betalas direkt av andelsägaren. Ibland justeras avgifterna beroende på hur länge man har ägt en fond. Exempelvis kan det tillkomma en kostnad om fonden säljs inom en månad eller ett år. Fonder kan även ha olika typer av resultatbaserade avgifter. Med det menas att avgiften baserar sej på hur fonden går jämfört med ett referensindex eller jämfört med en riskfri ränta. Reglerna för resultatbaserade avgifter är ofta komplicerade och bör förklaras med detaljerade exempel.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies