Ordlista

Fondbolag

Ett bolag som förvaltar förmögenheten i en fond. Flera fonder kan vara knutna till samma fondbolag. Ansvaret för fonden delas med fondens förvaringsinstitut. Flera fondbolag kan ingå i samma koncern, till exempel en bank eller ett försäkringsbolag, tillsammans brukar de kallas fondföretag. Säljare inom fondföretaget fungerar som mellanhand mellan fonden och spararen. Svenska fondbolag står under finansinspektionens tillsyn.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings