Ordlista

Valuta, noteringsvaluta

Den valuta som fondens andelskurs räknas i och som andelar köps och säljs i. Svenskregistrerade fonder är normalt noterade i svenska kronor (SEK). Vid köp av fonder noterade i andra valutor behöver en valutaväxling göras, vilket banken normalt tar hand om, men se upp med vilken växelkurs som används. Notera att fonden noteringsvaluta inte påverkar avkastningen, tre olika fonder som har sin bokföring i olika valutor men investerar i samma aktier, kommer att få samma avkastning. I praktiken finns en lite skillnad därför att fondens likviditet (pengar som ej är placerade i värdepapper) normalt till stor del är i noteringsvalutan, men effekten av detta är försumbar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings