Ordlista

Fondmäklare, fondtorg, internetmäklare

Ett fondtorg säljer fonder som förvaltas av många olika fondbolag. Det drivs av en fondkommissionär, en bank, eller ett fondföretag. Utomlands finns sedan länge "fund supermarkets", som länge främst använde telefonförsäljning. I Sverige var Skandia Link först med denna affärsidé och internet har lockat många andra att försöka. När detta skrivs (februari 2004) finns fyra fristående mäklare av fonder på internet: Avanza, Etrade, Fondmarknaden och Nordnet. Även storbankerna har börjat mäkla externa fonder, bland annat via internet, men deras sortiment är mer begränsat. Fördelar är möjligheten att spara mindre belopp, samt att samla sparande i flera fondbolag på ett ställe. Notera att du inte blir andelsägare direkt i fonder via denna typ av mellanhand, vilket betyder att du saknar rätt till information direkt från fondbolaget. Dessutom blir hanteringen av köp och försäljningar ofta betydligt långsammare än om du är andelsägare direkt hos fondbolaget.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings