Ordlista

Fondbyte

Att flytta pengarna från en fond till en annan hos samma fondbolag. Ibland finns en bytesavgift, eller ett visst antal fria byten per år. Dessutom finns ofta en säljavgift som bara tas ut på korta innehav, till exempel försäljningar efter mindre än 30 dagar eller mindre än 1 år. Utomlands är det dessutom vanligt att andelar vid byten köps och säljs till olika kurs. Mellanskillnaden är då en dold avgift, som särskilt vid återkommande byten blir en hög kostnad. Reavinstskatt ska betalas även vid byten, vilket brukar kallas "flyttskatt" och kritiseras av både fondbranschen, konkurrensverket och många politiker.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar