Ordlista

Fond, fonder, investeringsfond

Heter officiellt investeringsfonder och är en egen juridisk enhet som investerar i värdepapper och förvaltas av ett fondbolag. Andelar säljs och köps tillbaka av fondbolaget (normalt en gång varje vardag) till dagens andelskurs. I Sverige måste fondernas tillgångar förvaras och kontrolleras av ett förvaringsinstitut, som normalt är en av de fyra svenska storbankerna. En fond följer "Lagen om investeringsfonder" (2004:46) som trädde i kraft 1 april 2004. Tidigare gällde "Lag (1990:1114) om värdepappersfonder". En fond är enligt både den gamla och den nya lagen en juridisk enhet där allmänheten har tillskjutit kapital, som investeras i aktier och andra finansiella instrument som är börsnoterade (med vissa undantag) samt med krav på diversifiering i många olika innehav.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings