Ordlista

Fond, fonder, investeringsfond

Heter officiellt investeringsfonder och är en egen juridisk enhet som investerar i värdepapper och förvaltas av ett fondbolag. Andelar säljs och köps tillbaka av fondbolaget (normalt en gång varje vardag) till dagens andelskurs. I Sverige måste fondernas tillgångar förvaras och kontrolleras av ett förvaringsinstitut, som normalt är en av de fyra svenska storbankerna. En fond följer "Lagen om investeringsfonder" (2004:46) som trädde i kraft 1 april 2004. Tidigare gällde "Lag (1990:1114) om värdepappersfonder". En fond är enligt både den gamla och den nya lagen en juridisk enhet där allmänheten har tillskjutit kapital, som investeras i aktier och andra finansiella instrument som är börsnoterade (med vissa undantag) samt med krav på diversifiering i många olika innehav.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies